Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Wanda Polkowska-Markowska – Wyższe Kursy Polskie

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła » Wanda Polkowska-Markowska – Wyższe Kursy Polskie

Zaświadczenie Wyższe Kursy Polskie w Petersburgu wydanie przez Bohdana Wasiutyńskiego, Jana Baudouin de Courtenay i Ks. dr. Aleksandra Wóycickiego z 27 września 1918 r. Dokument z teczki studenckiej Wandy Polkowskiej znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – sygnatura RP 4795

Inne dokumenty znajdujące się w teczce studenckiej:

Zaświadczenie
My niżej podpisani profesorowie Wyższych Kursów Polskich w Petersburgu zaświadczamy, iż Panna Wanda Polkowska ukończyła 7-klasowe Gimnazjum Żeńskie Św. Katarzyny, dodatkową ósmą klasę pedagogiczną, otrzymała świadectwo dojrzałości, uczęszczała jako słuchaczka na Wyższe Kursy Polskie, złożyła tamże egzaminy z przesłuchanego 1½-rocznego kursu i że przyjęta została na wydział historyczno-filologiczny Uniwersytetu Petersburskiego.
Zaświadczenie niniejsze dajemy w tym celu, iżby narazie służyło zamiast właściwych dokumentów, wymaganych przez Uniwersytet Warszawski do zaliczenia kandydatki w poczet słuchaczy swych, które to dokumenty chwilowo pozostały w Petersburgu.
Warszawa, 27 września 1918 r.
Bohdan Wasiutyński
Jan Baudouin de Courtenay Ks. prof. dr. Al. Wojcicki

Uwagi:
Bohdan Wasiutyński – biogram Wikipedia
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay – biogram w Wikipedii
Aleksander Wójcicki – biogram w Wikipedii
w archiwum domowym zachowały się zaświadczenia Wandy Polkowskiej z wykładów Wyższych Kursów Polskich w Petersburgu prowadzonych przez dr. Stanisława Kozickiego, Jerzego Fiedorowicza, Piotra Bańkowskiego,(biogram w Wikipedii) Jana Ptaszyckiego i dr. Bogdana Winiarskiego (biogram w Wikipedii).

Wbrew treści Zaświadczenia dokumenty poświadczające osiągnięcia szkolne nie dotarły. Nie jest to dziwne, skoro pozostały w Petersburgu tuż przed wybuchem rewolucji październikowej.

Wanda Polkowska-Markowska - Wyższe Kursy Polskie

Źródło:
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego link teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795
Cytowanie:
Zaświadczenie Wyższe Kursy Polskie w Petersburgu wydanie przez Bohdana Wasiutyńskiego, Jana Baudouin de Courtenay i Ks. dr. Aleksandra Wóycickiego z 27 września 1918 r. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła » Wanda Polkowska-Markowska – Wyższe Kursy Polskie