Wanda Polkowska-Markowska – indeks UW

Indeks Wandy Polkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego wystawiony 15 X 1918 roku.
Dokument z teczki studenckiej Wandy Polkowskiej znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – sygnatura RP 4795

Inne dokumenty znajdujące się w teczce studenckiej:

 

Treść dokumentu:
Zdjęcie
Podpis własnoręczny
Warszawa dn. 15 X 1918 r.
Dwie pieczątki „Dopuszczony do dalszych studiów”
Uniwersytet Warszawski
Wykaz
Wykładów i ćwiczeń
Stud. entka Polkowska Wanda
rodem z Warszawy
Wydział filozoficzny
Imatrykułow. ana 15 października 1918
pod. L. 4795
Podpis i pieczęć

Wanda Polkowska-Markowska Indeks Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło:
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego link teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795
Cytowanie:
Indeks Wandy Polkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795