Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Świadectwo Ks. dz. Aleksandra Wóycickiego

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła » Świadectwo Ks. dz. Aleksandra Wóycickiego

Świadectwo wystawione przez Ks. dz. Aleksandra Wóycickiego 1 października 1918 roku. Dokument z teczki studenckiej Wandy Polkowskiej znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – sygnatura RP 4795

Inne dokumenty znajdujące się w teczce studenckiej:

Treść dokumentu:
Świadectwo
Niniejszym zaświadczam, że Panna Wanda
Polkowska jest osobą wysoce moralną,
wychowaną w domu rodzicielskim z zasadach
chrześcijańskich. Panną Wandę Polkowską
znam od lat kilku i z życia domowego
i zżycia szkolnego jako słuchaczkę Wyż-
szych Kursów Polskich w Petersburgu;
zawsze o niej wydać mogę tylko sąd
najpochlebniejszy pod każdym względem

Ks. dz. Al. Woycicki
profesor Akademii Duch. i Wyższych Kursów Pol
Warszawa, 1 października 1918 roku

Świadectwo Ks. Aleksander Woycicki Wanda Polkowska

Źródło:
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego link teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795
Cytowanie:
Świadectwo wystawione przez Ks. dz. Aleksandra Wóycickiego 1 października 1918 roku. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego teczka studencka Wandy Polkowskiej – sygnatura RP 4795

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła » Świadectwo Ks. dz. Aleksandra Wóycickiego