Towarzystwo im J Piłsudskiego

Wanda Polkowska Towarzystwo im. J. Piłsudskiego

Zaświadczenie wydane Wandzie Polkowskiej przez Towarzystwo im. J. Piłsudskiego w 1921 roku
Treść dokumentu:
TOWARZYSTWO im.
J. Piłsudskiego
Zarząd Główny
Warszawa 8/10 1921 r.
Nr 1722

Zaświadczenie

Rada Główna Tow. im. J. Piłsudskiego zaświadcza niniejszym
że p. Wanda Polkowska od dn. 15 czerwca do
15 lipca b. r. pracowała w charakterze kierowniczki jednej
z czołówek Pomocy Ślązakom Towarzystwa.
Wice Prezes Towarzystwa [podpis nieczytelny]
Sekretarz [podpis nieczytelny]

Towarzystwo im J Piłsudskiego

Źródło:
Archiwum domowe
Cytowanie:
Zaświadczenie wydane Wandzie Polkowskiej przez Towarzystwo im. J. Piłsudskiego w 1921 roku – Archiwum domowe