Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Wanda Polkowska źródła

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła

Wanda Polkowska-Markowska córka Wacława i Marii de Lamer urodziła się w Kińcach  w guberni czernihowskiej obecnie na terytorium Rosji 20 lipca 1898, zmarła w Warszawie w domu na Krasickiego 38 29 marca 1958.  Harcerka, sanitariuszka podczas walki o odzyskanie niepodległości, nauczycielka, społecznik, …

Czasami mylona jest z Wandą Markowską

Źródła do genealogii Babci Wandy Polkowskiej-Markowskiej

  1. Akt chrztu
  2. Biogram do Polskiego Słownika Biograficznego
  3. CV z Uniwersytetu Warszawskiego
  4. Indeks z Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Podanie do komisji 1 o Medal Niepodległości z Centralnego Archiwum Wojskowego
  6. Podanie do komisji 2 o Medal Niepodległości z Centralnego Archiwum Wojskowego
  7. Medal Niepodległości Dyplom i Medal

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Wanda Polkowska źródła