Maria Geber Akt ślubu z Aleksandrem Szymanowskim 1884 OW

Maria Geber Akt ślubu z Aleksandrem Szymanowskim 1886

Akt ślubu z dnia 15 kwietnia 1886 roku Maria Geber z Aleksandrem Szymanowskim Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie

Treść dokumentu:
Działo się w Warszawie, dnia piętnastego (dwudziestego siódmego) kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie siódmej wieczorem Oświadczając w obecności świadków Władysława Piskorskiego tapicera i Władysława Gregorowicza …, obydwóch mieszkających w Warszawie, pełnoletnich,
zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Aleksandrem Korwin Szymanowskim, kawalerem, urzędnikiem banku dyskontowego (учетный банк), dwadzieścia dwa lata od urodzenia, urodzonym we wsi Wysoka w Guberni Radomskiej, synem żyjących Antoniego i Anieli z domu kazanowskiej małżonków Szymanowskich, mieszkającym w Warszawie na ulicy Wroniej pod numerem tysiąc dwieście czterdzieści jeden litera b, w tutejszej parafii,

z Marią Geber, panną, mieszkająca przy rodzicach, siedemnaście lat od urodzenia, urodzoną w mieście Raga(?), córką żyjących Jana i Franciszki z domu Piskorskiej małżonków Geber, mieszkających w Warszawie na ulicy Żelaznej pod numerem tysiąc sto siedemnastym litera K w tutejszej parafii.
Małżeństwo to poprzedziły jedna zapowiedzi w parafii Świętego Antoniego i Tutejszej ze względu na „tempore vetito” (czas zakazany) dyspensę od Arcybiskupa Warszawskiego … piatego (siedemnastego) kwietnia bieżącego roku numer 1447. Ojciec młodej dał ustne pozwolenie na przystąpienie do aktu ślubu.
Nowozaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi nie była zawarta.
Religijny obrzęd dopełnił Ksiądz Kazimierz Ruszkiewicz Sufragan Warszawy tutejszej parafii w obecności Księdza Aleksandra Popławskiego wikarego tutejszej parafii.
Akt ten, Nowozaślubionym, świadkom, ojcu młodej został odczytany. My i oni podpisaliśmy.

Aleksander Korwin Szymanowski Maria Geber
Władysław Piskorski Władysław Gregorowicz
Jan Geber

Maria Geber Akt ślubu z Aleksandrem Szymanowskim 1884

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie sygnatura 72/1219/0/-/3 link

Cytowanie:
„Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie. Akta małżeństw 1886” Aleksander Szymanowski Maria Geber akt ślubu nr 164