Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Józefa Geber Akt ślubu z Henrykiem Czarneckim 1878

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józefa Geber Akt ślubu z Henrykiem Czarneckim 1878

Akt ślubu z dnia 7 stycznia 1878 roku Józefa Geber z Henrykiem Czarneckim Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie

Treść dokumentu:
Działo się w mieście Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich świętych, dnia siódmego (dziewiętnastego) stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie siódmej po południu. Oświadczając w obecności świadków Edwarda Terpiłowskiego tapicera i Henryka Pansenbach, urzędnikiem, obydwaj pełnoletni mieszkający w Warszawie, pierwszy na ulicy Brackiej pod numerem tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć i siedem litera b, drugi na Szczyglej pod numerem dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć i sześć, zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Henrykiem Czarneckim kawalerem, kucharzem, 21 lat od urodzenia, urodzonym w Warszawie, synem zmarłych Jakuba i Heleny z Prokopowiczów małżonków Czarneckich, mieszkającego w Warszawie na ulicy Krakowskie Przedmieście pod numerem czterysta pięć, w parafii Św. Antoniego
z Józefą Geber, panną, przy rodzicach, dziewiętnaście lat od urodzenia, urodzona w Warszawie, córką żyjących Jana i Franciszki z domu Piskorskiej małżonków Geber, mieszkających w Warszawie na ulicy Żelaznej pod numerem tysiąc dziewięćset dziewiętnastym w tutejszej parafii
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane parafiach Św. Antoniego i Św. Andrzeja osiemnastego (trzydziestego), dwudziestego szóstego grudnia zeszłego roku (szóstego), pierwszego (trzynastego) stycznia bieżącego roku.
Nowozaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi nie była zawarta.
Obrzęd religijny dopełnił Ksiądz Stanisław … wikary
Akt ten, obojgu nowożeńcom i świadkom został przeczytany oni i My podpisaliśmy.
Henryk Czarnecki Józefa Geber Edward Terpiłowski
Henryk Pansenbach

Józefa Geber Akt ślubu z Henrykiem Czarneckim 1878

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie sygnatura 72/1219/0/-/12 link

Cytowanie:
„Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie. Akta małżeństw 1878″Henryk Czarnecki Józefa Geber akt ślubu nr 8

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józefa Geber Akt ślubu z Henrykiem Czarneckim 1878