Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Józefa Elżbieta Geber Akt urodzenia 1859

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józefa Elżbieta Geber Akt urodzenia 1859

Akt urodzenia Józefa Elżbieta Geber 22 luty 1859 parafia rzymskokatolicka św. Krzyża w Warszawie

Tekst dokumentu
Działo się w Warszawie w parafii Św, Krzyża w dniu Pierwszego Marca tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej z południa. Stawił się Jan Geber farbiarz lat trzydzieści dziewięc mający w Warszawie pod Numerem czterysta dwanaście przy Ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały w obecności Józefa Worowskiego Fabrykanta Adamaszku lat czterdzieści dziewięć i Bogumiła Umgelter Majstra Tkackiego lat trzydzieści siedem mający w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej narodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego dnia dwudziestego drugiego lutego roku bieżącego o godzinie czwartej po południu, z jego Małżonki Franciszki z Piskorskich lat osiemnaście mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Ś-tym dziś odbytym nadane zostało Imiona Józefa Elżbieta. Rodzicami Jego chrzestnymi byli Józef Worowski z Elżbietą Kowalską. Akt ten przeczytany Ojcu i świadkom przez Tych i Nas podpisany został.
Jean Geber Józef Worowski
Bogumił Umgelter ….. Prefekt

Uwaga:
1) Bogumił Umgelter – najprawdopodobniej chodzi o Karola Bogumiła Umgelter. Informacje z Aktu ślubu nr 55 z roku 1848 z Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. Zamieszkały w 1848 roku przy ulicy Nowemiasto pod liczbą tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem synem niegdy majstra szewskiego w Błędowie Dawida Fryderyka i Elżbiety Katarzyny z Bothnazów zmarłych małżonków Umgelter urodzonym we wsi Bothhnang w Królestwie Wittenbergi lat dwadzieścia sześć. Małżeństwo zawarte z Ludwiką Gruner córką tutejszego majstra tkackiego Ernesta Fryderyka i Krystyny Zofii z Kuhnów małżonków Gruner urodzonej w mieście Ernesskal w Saxonii. Świadek August Bartsch również majster tkacki
2) W akcie podano wiek Jana Gebera trzydzieści dziewięć  lat. Z aktu urodzenia z Altkirch Jean Geber[1] wynika wiek 32 lata

Józefa Elżbieta Geber Akt urodzenia 1859

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Św. Krzyża sygnatura: 72/158/0/-/31 link

Cytowanie:
“Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w Warszawie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859” Józefa Elżbieta Geber akt urodzenia nr 291

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józefa Elżbieta Geber Akt urodzenia 1859