Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Józef Judlin Ogłoszenie 1862 grudzień

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józef Judlin źródła » Józef Judlin Ogłoszenie 1862 grudzień

Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R42 nr 289 –  dod. 18 grudnia 1862

Treść dokumentu

Wielka Farbiarnia Parowa.
JÓZEF JUDLIN Farbiarz, przy ulicy Krakowskie-Przedmieście pod Nr 451 zamieszkały; ma honor donieść Szanownej Publiczności, iż nowa jego Fabryka Farbiarni, za pomocą Maszyny Parowej, w Grochowie sytuowana, zastała wykończoną. —Niżej podpisany, po kilkoletniem poszukiwaniu, doprowadził Fabrykę swoją do takiej doskonałości, iż powierzoną mu pracę do farbowania, jako też prania i wywabiania plam, bez względu na porę roku, w bardzo krótkim czasie i najdokładniej wykończoną oddać przyrzeka , a to po cenach zniżonych, od 30 do 40 od sta. — Uprasza także Szanowną Publiczność, aby nie pozwoliła wprowadzić się w błąd, przez szarlatanizm, co się tyczy farbowania jedwabiów, albowiem Wyprężacz kolisty (le Tcndeur Sculaire), wynalazku Józefa Judlina jest jedyny, którym za pomocą maszyny parowej, można materji zachować całą jej giętkość i pierwotny stój. Osoby pragnące przekonać się, mogą zobaczyć materje farbowane w Magazynie przy ulicy Krakowskie-Przcdmieście, w domu Roeslera, pod Nr 451, lub też w nowo założonym dla dogodności Dam, przez obszerność jego, sytuowany także przy ulicy Krakowskie-Przcdmieście, w domu Grodzickiego, pod Nr 411.

Józef Judlin Ogłoszenie 1862 grudzień Wielka Farbiarnia Parowa

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link

Cytowanie:
Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R42 nr 289 –  dod. s. 10

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józef Judlin źródła » Józef Judlin Ogłoszenie 1862 grudzień