Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Joseph Antoine Judlin Ogłoszenie 1858 styczeń

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józef Judlin źródła » Joseph Antoine Judlin Ogłoszenie 1858 styczeń

Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R38 nr 25 –  dod. 27 stycznia 1858

Tekst dokumentu:

Podpisany FARBIARZ z Francji tu przybyły, donosi Szano: Publiczności, iż założył Farbiarnię i Pralnię wszelkich Sukien Damskich i Męzkich, oraz Chustek i Szali; farbowane oczyszcza i przyprowadza do stanu nowego Kostiumy balowe; tu w Warszawie przy ulicy Podwal pod Nr 481, w domu W. Kochanowskiego, obok Towarzystwa Kredytowego, i tamże do farby sam przyjmuje, przyrzekając akuratne wykonanie i prędką usługę, polecając się łaskawym względom. Józef Judlin , Farbiarz z Paryża.

Joseph Antoine Judlin Ogłoszenie 1858 styczeń

Uwaga:
Ogłoszenie również publikowane 23, 27, 31 stycznia, 20 lutego 1858
Do ogłoszeń publikowanych 15, 18 grudnia 1858 dodano informację, że „Tamże potrzebna jest SKLEPOWA, któraby opróez języ-i ka Polskiego, posiadała Francuzki lab Niemiecki.”

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link

Cytowanie:
Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R38 nr 25 –  dod. s. 7

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Józef Judlin źródła » Joseph Antoine Judlin Ogłoszenie 1858 styczeń