Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1861 styczeń

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1861 styczeń

Ogłoszenie, Kurjer Warszawski 1861 R41 nr.10 12 stycznia 1861-dod. s. 7

Podpisany Farbiarz, utrzymujący Sklep do przyjęcia przy ulicy Królewskiej Nr 1066, donosi Szanownej Publiczności i Osobom interesowanym, które rzeczy oddanych do farby i już wykończanych, jeszcze dotąd nieodebrały, że przeniósł miejsce przyjęcia z rzeczonego Sklepu, tam gdzie istnieje Farbiarnia, dla term tańszego usłużenia Szanownej Publiczności, pod Ner 2406 przy ulicy Bugaj, obok domu zwanego Starą Prochownią. Uprasza zatem o zgłoszenie się po odbiór pod wyżej wymieniony Numer, i zarazem poleca się z wykonaniem wszelkich robót Farbiarskich z największą starannością i po cenach bardzo przystępnych. — Jan Geber, Farbiarz z Paryża.
Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1861

Uwaga:
ogłoszenie powtórzone 17 stycznia 1861

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link
Cytowanie:
Ogłoszenie, Kurjer Warszawski 1861 R41 nr.10 12 stycznia 1861-dod. s. 7

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1861 styczeń