Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 październik

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 październik

Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R38 nr 259 – dod. 1 października 1858

Treść dokumentu

Niżej podpisany FARBIARZ z Paryża, zamieszkały przy rogu ulic Krakowskie-Przedmieście i Królewskiej, pod Nr 412, naprzeciw Pałacu JJWW. Hrabiów Potockich, ma honor uwiadomić Sz: Publiczność, że przyjmuje do farby oraz wywabiania plam i prania, nie tylko wszelkie Materje jedwabne, Axamity, Chustki, Szale, Pióra strusie, Materje wełniane i mieszane, ale przytem wszelką Odzież męzką farbuje, czyści, dekatyzuje i daje w domu reperować, jakie to Paletoty, Surduty, Spodnie, Kamizelki, Ponsze, Płaszcze itp o przytem wszelkie zamówienia żałobne na kolor czarny, w przeciągu 24ch godzin uskutecznia, z czem się poleca Szaonownej Publiczności. — Jean Geber

Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 pażdziernik

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link
Cytowanie:
Ogłoszenie, Kurjer Warszawski 1859 R38 nr 259 – dod. s. 5

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 październik