Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 czerwiec

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 czerwiec

Ogłoszenie, Kurjer Warszawski R38 nr 154 – dod. 15 czerwca 1858

Treść dokumentu:
Przybyły FARBIARZ z Francji. założył Farbiarnię przy rogu ulicy Krakows:-Przedm: i Królewskiej, pod Nr 412: w której farbuje i pierze wszelkie Materje jedwabne, wełniane mieszane, i t. p.; pierze i farbuje / Pióra Strusie. Słomę na Kapelusze, całe Kapelusze, Szale, Chustki, oraz czyści i farbuje wszelkiego rodzaju odzież męzką: z czym poleca się łaskawym względom szanownej Publiczności .J. Geber, Farbiarz, z Paryża.

ean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 czerwiec

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link
Cytowanie:
Ogłoszenie, Kurjer Warszawski 1858 R38 nr 154 – dod. s. 11

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Ogłoszenie 1858 czerwiec