Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jean Geber (1826-1902) Akt urodzenia

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Akt urodzenia

Akt urodzenia nr 68 z 1826 roku Jean Geber Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Altkirch

Treść dokumentu

Roku 1826-ego, dnia 3-ego października, o godz. 11-ej rano, przed nami, Joseph-Antoine Garozzi, zastępcą burmistrza miasta Altkirch, pełniącego obowiązki urzednika stanu cywilnego, delegowanego przez burmistrza, stawił się Jean Geber, gwozdziarz, lat 27, zamieszkały Alteville i przedstawił nam dziecko płci męskiej, urodzone dnia wczorajszego o godz. 4-ej rano. Oświadczył, ze jest urodzone z jego małżonki Elisabeth Erhard, 29 lat mającej, która urodziła je w domu w Altkirch, a któremu nadaje imię Jean.
Według deklaracji i po prezentacji dziecka, akt spisany w obecności Charles Grosset, lat 50 i Sebastien Zobel, lat 44, obydwóch policjantów, w Alteville zamieszkałych, którzy, po przeczytaniu, ten akt ze stawającym i z nami podpisali.

Uwaga: Występująca w akcie nazwa Alteville, to zapewne próba usunięcia części niemieckiej kirch (kościół) z nazwy Altkirch i zastąpienia jej francuskim członem ville (miasto) – sugestia Sandry Dupuis.

Składam podziękowanie Andre Szczerba za pomoc w odnalezieniu aktu i jego wstępne tłumaczenie i Sandrze za dokładny transkrypt.

Jean Geber akt urodzenia 1826

Źródło:
Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment link

Cytowanie:
Akta Stanu Cywilnego Altkirch Urodzenia 1826 rok Jean Geber, akt urodzenia nr. 68, Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Akt urodzenia