Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jean Geber (1826-1902) Akt ślubu z Franciszką Piskorską

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Akt ślubu z Franciszką Piskorską

Akt ślubu z dnia 25 kwietnia 1858 roku Jan Geber i Franciszka Piskorska Parafia Nawiedzenie NMP w Warszawie

Treść dokumentu:
Działo się w Mieście Warszawie, dnia dwudziestego piątego kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie wpół do siódmej wieczorem, wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Worowskiego i Gotliba John obydwóch fabrykantów tkanin po lat czterdzieści mających w Warszawie zamieszkałych, pierwszy pod liczbą pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, drugiego pod liczbą Domu tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijne małżeństwo pomiędzy Janem Geber Kawalerem fabrykantem w parafii poprzednio Św. Jana, nateraz tutejszej, pod liczbą Domu tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery zamieszkałym, urodzonym w Mieście Agir We Francji z Jana Ślusarza i jego małżonki Elżbiety z Erhardów tamże zamieszkałych lat trzydzieści mającym, a Franciszką Piskorską Panną przy Rodzicach w Parafii tutejszej jak wyżej zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Jakóba Tkacza i jego małżonki Fryderyki z Najbertów, lat osiemnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach jedenastym osiemnastym i dwudziestym piatym Kwietnia roku liczącego w parafii Św. Jana i tutejszej jako że pozwolenie ustne Ojca ze strony Nowozaślubionej udzielone zostało, Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli Akt ten stawającym Nowo zaślubionym Ojcu Nowozaślubionej Świadkom przeczytany i przez tych wraz z Nami podpisany został prócz Ojca Nowozaślubionej, który oświadczył że pisać nieumie.
J Geber Franciszka Piskorska
Józef Worowski Gottlib John
Ksiądz Apolinary Grochowski Wikary parafii Panny Marii

Uwagi:
1) miejsce urodzenia Jana Gebera mało czytelne. Rozczytano Agir, ale wiadomo że chodzi o Altkirch.
2) w akcie podano wiek Jana Gebera 30 lat. Z aktu urodzenia z Altkirch Jean Geber[1] wynika wiek 31 lat
3) w akcie podano wiek Franciszki Piskorskiej wiek 18 lat. W Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim zachował się jedynie skorowidz ksiąg parafii Św. Andrzeja z 1841 roku. Znajduje się tam informacja o urodzeniu Franciszki Zofii Piskorskiej akt nr 4. Oznacza, że Franciszka Piskorska miała 17 lat.

Jean Geber (1826-1902) Akt ślubu z Franciszką Piskorską

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Nawiedzenie NMP sygnatura 72/160/0/-/29 link

Cytowanie:
„Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Warszawie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858” Jan Geber z Franciszką Piskorską akt ślubu nr 66

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Jean Geber (1826-1902) Akt ślubu z Franciszką Piskorską