Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Emilia Fryderyka Geber Akt ślubu z Marianem Ławińskim 1884

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Emilia Fryderyka Geber Akt ślubu z Marianem Ławińskim 1884

Akt ślubu z dnia 25 kwietnia 1884 roku Emilia Fryderyka Geber z Marianem Ławińskim Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie

Treść dokumentu:
Działo się w Warszawie, dnia dwudziestego piątego Czerwca (jedenastego lipca)tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie siódmej po południu. Oświadczając w obecności świadków Kacpra Sergela i Henryka Zawadzkiego, obydwaj szewcy mieszkający w Warszawie, pełnoletnich, zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Marianem Ławińskim, kawalerem, piwowarem, trzydzieści jeden lat od urodzenia, urodzonym na Litwie, synem zmarłych Piotra i Emilii z domu Respler małżonków Ławińskich, mieszkającym w Warszawie na ulicy Twardej pod numerem trzydziestym czwartym, w tutejszej parafii,
z Emilią Fryderyką Geber, panną, mieszkająca przy rodzicach, 22 lat od urodzenia, urodzoną w Warszawie, córką żyjących Jana i Franciszki z domu Piskorskiej małżonków Geber, mieszkających w Warszawie na ulicy Twardej pod numerem tysiąc dziewięćdziesiątym w tutejszej parafii
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Warszawie w tutejszej parafii w dniach szóstego (osiemnastego), trzynastego (dwudziestego piątego) maja i dwudziestego maja (1 czerwca) tego roku.
Nowozaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi nie była zawarta.
Religijny obrzęd dopełnił Ksiądz Kazimierz Gąsiorowski Wikary tutejszej parafii.
Akt ten, po przeczytaniu Nowozaślubieni, piewszy świadek i My podpisaliśmy. Drugi świadek niepiśmienny
Marianem Ławińskim, Emilia Geber, K. Sergel
Kaimierz Gasiorowski wikary

Emilia Fryderyka Geber Akt ślubu z Marianem Ławińskim 1884

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie sygnatura 72/1219/0/-/28 link

Cytowanie:
„Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie. Akta małżeństw 1884” Marian Ławiński Emilia Fryderyka Geber akt ślubu nr 231

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Emilia Fryderyka Geber Akt ślubu z Marianem Ławińskim 1884