Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Emilia Fryderyka Geber Akt urodzenia 1861

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Emilia Fryderyka Geber Akt urodzenia 1861

Akt urodzenia Emilia Fryderyka Geber 8 kwietnia 1861 parafia rzymskokatolicka św. Jana w Warszawie

Tekst dokumentu
Działo się w Warszawie w parafii Św, Jana w dniu ósmego miesiąca Kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiąt pierwszego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Jan Geber farbiarz lat trzydzieści dwa w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące sześćset cztery zamieszkały w obecności Józefa Piskorskiego majstra Tkackiego tudzież Karola Koch czeladnika Szewskiego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej narodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dwudziestym ósmym Marca roku bieżącego o godzinie czwartej rano, z jego małżonki Franciszki z Piskorskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Imiona Emilia Fryderyka. Rodzicami Jego chrzestnymi byli Józef Piskorski Fryderyka Piskorska i Władysław Piskorski z Antoniną Piskorsaką. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu zatrudnienia ojca. Niniejszy akt po przeczytaniu podpisany został przez Nas z Ojcem i świadkiem pierwszym. Drugi świadek pisać nie umie
Jean Geber Józef Piskorski

Emilia Fryderyka Geber Akt urodzenia 1861

Źródło:
Archiwum Państwowe w Warszawie Parafia Św. Jana sygnatura: 72/161/0/-/36 link

Cytowanie:
“Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861” Emilia Fryderyka Geber akt urodzenia nr 249

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Emilia Fryderyka Geber Akt urodzenia 1861