Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Karol Józef Geber (1865-1923) Akt urodzenia

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Charles Emile Geber rodzina źródła » Karol Józef Geber (1865-1923) Akt urodzenia

Akt urodzenia nr 43 rok 1866 (wpisany 25 lipca 1866) Karola Józefa Geber urodzonego 7 grudnia 1865 Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Altkirch

Treść dokumentu
Odpis rejestru aktów stanu cywilnego Konsulatu Generalnego Francji w Warszawie na rok 1865 Geber Charles Joseph

9 grudnia 1865 w południe. Akt urodzenia Charles Joseph Geber, urodzony 07 grudnia, o pół do drugiej rano, w Grochowie okolica Warszawy, w mieszkaniu swoich rodziców wymienionymi dalej, syn Karola Gebera, farbiarz, zamieszkały w Grochowie, a przedtem we Francji, w Altkirch (Górny Ren) i Emilii Leubner jego żony. Płeć dziecka było uznawane za męskie.
Pierwszy świadek Józef Judlin, farbiarz, zamieszkały w Grochowie, 37 lat, wujek dziecka.
Drugi świadek, Armand Chaalse des Etangres, tłumacz Konsulatu Generalnego Francji, zamieszkały w Warszawie, sześćdziesiąt trzy lata, obydwaj obywatele francuscy.
Dokument wystawiony przez nas na prośbę ojca dziecka Charlesa Gebera.
Podpisali się po przeczytaniu:
Geber, J.Jublin, Armand Chaalse des Etangres.
Potwierdzone w naszej Kancelerii przed nami Konsul Generalny Francji w Warszawie i urzędnik stanu cywilnego.
podpis: Baron Finst
W Warszawie 09 grudnia 1865
uwierzytelnioną kopią oryginału
Kancelarz podpis : A. Jacquemart.
Widziany dla legalizacji podpisów powyższej Pana Jacquemart kancelarzysta tego Konsulatu Generalnego.
Warszawa 9 grudnia 1865.
podpis: Baron Finst
Paryż, 01 marzec 1866.
Biorąc pod uwagę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Za wice dyrektora, szef kancelarii
Podpis : Dubois
transkrypcja zgodna
wice burmistrz oficer stanu cywilnego
podpis

Składam podziękowanie Andre Szczerba za pomoc w odnalezieniu aktu i jego wstępne tłumaczenie.
Karol Józef Geber (1865 -1923) Akt urodzenia

Uwaga
W tej samej księdze urodzeń 31 lipca 1866 pod numerem 45 został wpisany akt urodzenia Louisa Josepha Gebera syna Francisa Louisa Gebera i Marii Anny Fortwengler. rancis Louis Geber był bratem Charlesa Emila Gebera.

Źródło:
Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment link odnośnik do przeglądania całej księgi link

Cytowanie:
Akta Stanu Cywilnego Altkirch Urodzenia 1866 rok Charles Joseph Geber, akt urodzenia nr. 43, Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Charles Emile Geber rodzina źródła » Karol Józef Geber (1865-1923) Akt urodzenia