Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Emilia Geber (1867-1934) Akt urodzenia

Akt urodzenia nr 47 rok 1868 (wpisany 25 lipca 1868) Emilia Geber urodzona 14 listopada 1867 Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Altkirch

Notatka na marginesie:
Tysiąc osiemset sześćdziesiąty rok 16 lipca Louis Edmund Tourcelot Urzędnik Stanu Cywilnego

Treść dokumentu

Transkrypt
Konsulat Generalny Francji w Warszawie

Odpis rejestru aktów stanu cywilnego Konsulatu Generalnego Francji w Warszawie dla rok 1867

15 listopada 1867 roku w południe. Akt urodzenia Emilii, urodzonej 14 listopada, o drugiej rano, w Grochowie okolica Warszawy, w mieszkaniu swoich rodzicach określonymi dalej, córka Karola Gebera, farbiarza, zamieszkały w Grochowie a przedtem we Francji, w Altkirch (Górny Ren) i Emilię Leubner jego żona. Płeć dziecka było uznawane za damskie.
Pierwszy świadek Pierre Dupre, księgarz, zamieszkały Warszawie, 29 lat.
Drugi świadek, Jacques Fredore Merry, kapelusznik, zamieszkany w Warszawie, 36 lat, obydwaj obywatele francuscy.
Dokument wystawiony przez nas na prośbę ojca dziecka Charlesa Gebera
Podpisali się po czytanie:
Dupre, Merry, Charles Geber.
Potwierdzone w naszej Kancelerii przed nami Konsulem Generalnym Francji w Warszawie i urzędnikiem stanu cywilnego.
podpis: Baron Finst
W Warszawie 16 listopada 1867
uwierzytelnioną kopią oryginału
Kancelarzm podpis : A. Jacquemart.
Widziany dla legalizacji podpisu powyższej Pana Jacquemart kancelarzysta tego Konsulatu Generalnego.
Paryż, 16 grudnia 1867.
Biorąc pod uwagę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Za wice dyrektora, szef kancelarii
Podpis : Dubois
transkrypcja zgodna
wice burmistrz urzędnik stanu cywilnego
podpis

Składam podziękowanie Andre Szczerba za pomoc w odnalezieniu aktu i jego wstępne tłumaczenie.

Emilia Geber (1867-1934) Akt urodzenia 1 z 2
Emilia Geber (1867-1934) Akt urodzenia 2 z 2

Źródło:
Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment link odnośnik do przeglądania całej księgi link

Cytowanie:
Akta Stanu Cywilnego Altkirch Urodzenia 1868 rok Emilia Geber, akt urodzenia nr. 47, Archives Départementales du Haut-Rhin Bâtiment

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Charles Emile Geber rodzina źródła » Emilia Geber (1867-1934) Akt urodzenia