Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

CH. GEBER Obwieszczenie publiczne 1922

Obwieszczenie, dodatek do dziennika urzędowego ministerstwa sprawiedliwości R.6. No.84 – 28 października 1922

Treść dokumentu
G. 158 Ch. Geber. Wobec śmierci Eleonory-Emilji Geber, współwłaścicielki przedsiębiorstwa i spadkodawczyni pozostałych współwłaścicieli, oraz wobec ustąpienia współwłasności w przedsiębiorstwie przez Emilję z Geberów Duma współwłaścicielowi Józefowi Geberowi, ten ostatni stał się wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa.

CH. GEBER Obwieszczenie publiczne 1922

Źródło:
Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej Polona.pl link

Cytowanie:
Obwieszczenie, dodatek do dziennika urzędowego ministerstwa sprawiedliwości R.6. No.84 s. 30

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii » Charles Emile Geber rodzina źródła » CH. GEBER Obwieszczenie publiczne 1922