Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Źródła do mojej genealogii

Strona główna » Źródła do mojej genealogii

Źródła do mojej genealogii zawierają informacje o danych źródłowych na podstawie których opisuję historie mojej rodziny.
Najważniejszymi danymi są: akty z ksiąg metrykalnych, książki i artykuły w gazetach, dokumenty notarialne i inne dokumenty.
Zgromadzenie ich w jednym miejscu ma na celu ogarnięcie chaosu.

Inspiracją do porządków jest książka Praktykowanie genealogii Grażyny Rychlik.

Dodatkowo korzystam z artykułu Zasady kompozycji prac licencjackich i magisterskich opracowane przez zespół Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW link

Będę się też wspierał przykładami z książki Marii Klawe-Mazurowej Z Meklemburgii do Warszawy z zapowiadanej trzy tomowej serii Dzieje potomków Jana Henryka Klawe link

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Źródła do mojej genealogii