KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Żołnierz Armii Księstwa Warszawskiego

Strona główna » Blog » Księstwo Warszawskie » Żołnierz Armii Księstwa Warszawskiego

Akt zgonu Stanisława Polkowskiego
Czy mój przodek Jan Stanisław Kostka, używający imienia Stanisław to żołnierz Armii Księstwa Warszawskiego? Na szczęście oprócz legendy rodzinnej o otrzymaniu Medalu Św. Heleny, jest potwierdzenie w jego akcie zgonu: „były oficer Wojska Polskiego, …, odznaczony Krzyżem Złotym Polskim Virtuti Militari”. Stanisław Polkowski jest też wymieniony w pracy Bronisława Gembarzewskiego „Wojsko Polskie” Księstwo Warszawskie 1807-1814 z informacją „podpor. P. 17 piech.; por. 21/1 1813”. Jest to wielce prawdopodobne, że chodzi właśnie o mojego, gdyż 17 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego był formowany w Zamościu kosztem ordynacji Zamojskiej, a Stanisław urodził się niedaleko – w Łęcznej.

Żołnierze Armii Księstwa Warszawskiego odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari

Kolejną poszlaką utwierdzającą co do prawdziwości tego twierdzenia jest wzmianka w publikacji Wesołowskiego zbierającej odznaczonych orderem Virtuti Militari o otrzymaniu przez porucznika 17 p.p. Stanisława Polkowskiego orderu Virtuti Militari 4 klasy (na nowej wersji strony są jedynie imiona i nazwiska).
Kolejna poszlaka to wydanym w 1815 r. przez Komisję Rządową Wojny dokumencie„Lista imienna wojskowych wszelkiego stopnia i urzędników wojskowych nie objętych ostatnią organizacją wojska lub dymisjonowanych, ozdobionych Orderem Krzyża Wojskowego Polskiego, Komandorskim, Złotym i Srebrnym” jest wymieniony Stanisław Polkowski, porucznik z pułku 1go Piechoty liniowej (strona 60), a w tym pułku właśnie skończył służbę jak to wynika z informacji zamieszczonej w Gazecie Krakowskiej z 17 stycznia 1816 roku.

Pamiętniki żołnierzy Armii Księstwa Warszawskiego

Dał nam przykład Bonaparte Robert Bielecki Andrzej Tyszka
Są jeszcze pewne szanse na zdobycie kolejnych poszlak, a może nawet dowodu w którym batalionie czy kompanii służył mój przodek. Książka Roberta Bieleckiego i Andrzeja Tyszki „Dał nam przykład Bonaparte” pokazuje ile w tamtym okresie powstało pamiętników. Z interesującego mnie p. 17 piechoty znalazł się tam jedynie pamiętnik słynnej Joanny Żubrowej – pierwszej kobiety, która została odznaczona orderem Virtuti Militari, która wraz z mężem Maciejem służyła w tym pułku piechoty w okresie od jego sformowania do 1813 roku. Bielecki i Tyszka wykorzystali część z nich, która została opublikowana w „Księga Świata” z 1860 r. Może sam pamiętnik gdzieś przetrwał? Niektóre roczniki Księgi Świata zostały już zeskanowane i są dostępne w bibliotekach cyfrowych, może i ten rocznik niedługo będę mógł przeglądać?
Niewątpliwie będę musiał przejrzeć jeszcze kilka innych pamiętników dostępnych w archiwach, w których jest szansa na pojawienie się wzmianki o moim przodku.

Następny wpis o Stanisławie Polkowskim – Czy był on z Napoleonem w Moskwie?


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.