Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Julian Wyszyński – zapomniany malarz Warszawy

Strona główna » Blog » genealogia znanych osób » Julian Wyszyński – zapomniany malarz Warszawy

Mój ulubiony przewodnik po Warszawie zamieścił na Facebooku zdjęcie obrazu „Krakowskie Przedmieście widziane od placu Zamkowego”, podpisując, że powstał on w pierwszej połowie XIX wieku i ani roku później. Autorem obrazu miał być Ignacy Wyszyński. Takie informacje znajdowały się w opisie obrazu na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie. Zwrócono uwagę, że na obrazie znajduje się Resursa Obywatelska, która została ukończona w 1861, więc albo autor nieźle antycypował albo jest błąd w opisie. Przytoczono także, że na stronach Muzeum Warszawy podobny obraz (niemal identyczny) jest datowany na pomiędzy 1862 i 1865 rokiem a autorem jest Julian Wyszyński. Podjąłem próbę znalezienia więcej informacji o obrazach i autorze, ale na szybko się nie udało. Uznałem, że jest to temat dla mnie do zbadania i podjąłem głębsze poszukiwania.
EDIT: W 2024 roku podpisy były już poprawne. Może po moich artykułach tu i w Quaerendzie?

Nieznany z imienia Wyszyński

Początkowo przyjąłem założenie (jak się potem okazało błędne), że prawdziwy jest opis zrobiony przez Muzeum Narodowe. Według tamtejszych informacji autor miał na imię Ignacy i żył w latach około 1800 – 1850. Zarówno w Genetece jak i Polonie (eBuw został popsuty i nie nadaje się do użycia) nie udało mi się znaleźć żadnego pasującego Ignacego Wyszyńskiego. Zacząłem więc szukać w Polonie bezimiennego malarza Wyszyńskiego. Podczas kwerendy długo pozostawał bezimienny, bo w znajdowanych informacjach nie podawano jego imienia.

Wyszyński Ignacy Krakowskie Przedmieście ze zbiorów Muzeum Narodowego
Wyszyński Ignacy Krakowskie Przedmieście ze zbiorów Muzeum Narodowego

Najstarszą informacją o p. Wyszyńskim znalazłem w czasopiśmie Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych z 10 lipca 1857. W artykule poświęconym wystawie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie znalazło się zdanie poświęcone kursowi drugiemu:

Kurs drugi znacznie bogatszy i więcej obiecujący. Tutaj odznaczają się pp. Dziarkowski, Bagiński, w robotach ich dużo rozmaitości wykonania, a bardzo pożytecznej, widzimy tam rysunki dwoma kredami, piórem nader starannie i pięknie wykończone, akwarelle, tusz i sepję. Dalej idą Wyszyński i Górnicki. Wszystkich tu wspomnianych prace są bardzo dobre a szczególniej pejzaże, gdyż uważamy, że rysunki figur są słabsze.

Na kolejny ślad natrafiłem w Dzienniku Powszechnym 19 sierpnia 1862. W artykule dotyczącym wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych poświęcono (znów bezimiennemu) Wyszyńskiemu bardzo dużo miejsca. Jednak sam malarz mógł być niezbyt zadowolony z poświęconego mu znacznego zainteresowania.

Perspektywę z miejscowych artystów reprezentuje jeden p.Wyszyński. Jego trzy wnętrza: Kościół Św. Krzyża, Św.Ducha i PP.Sakramentek, przekonywają nas, że nie próżnuje, ale warto, aby p.Wyszyński pomyślał o większej poprawności w wykończeniu i większej elegancji w dotknięciu pędzel jego nadto gruby, a wykończenie szczegółów, stanowiące — mimo baczności na ogólny efekt — wielką zaletę w pracach tego rodzaju, jakim się p. Wyszyński poświęca, może trochę zanadto zaniedbane. Obok tego figury osób ożywiających wnętrza zdają się nam dość niefortunne, tak pod względem pomysłu jak i wykonania; Chrystus ukrzyżowany we wnętrzu kościoła Śto-Krzyskiego, zawieszony na ścianie z prawej, blisko wielkiego ołtarza, zdaje się nam być chybionym pod względem perspektywicznego skurczu, mianowicie: pomimo sprawiedliwego i koniecznego względu na pozycję punktu ocznego, oraz zawieszenia przedmiotu w znacznej wysokości ponad linją hoyzontalną, nogi Chrystusa zdają się nam stosunkowo zbyt długiemi do długości całej figury. Planowanie i kreślenie ogólnych rzutów szczęśliwe, obiecuje nam po p.Wyszyńskim niezłego z czasem perspektywistę, byle nie zaniedbał staranności o wykończenie, elegancję i koloryt, za pomocą którego robi się duże efekta; naśladuje do złudzenia naturę. Przy śmielszym rysunku i efektowniejszym kolorycie oraz partjowaniu tonów wróżylibyśmy sobie z p.Wyszyńskiego dobrego dekoratora, a wogóle znać w nim postęp widoczny, gdy porównamy wnętrze Św.Krzyża ze Św. Duchem, jeżeli tylko ten ostatni nie jest kopją z profes. Zaleskiego, bo koloryt wcale tu inny. Znajdują się również na wystawie dwie prace p.Gryglewskiego z Krakowa: Część kościoła Św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie (zzewnątrz), i Poprzeczna część wnętrza kościoła Panny Marji tam że, na którą radzimy zapatrzyć się panu Wyszyńskiemu, dla przekonania go czem jest efekt kolorytu i wykończenie szczegółów.

Z tekstu wynika, że możliwe jest, iż obrazy o nieustalonym autorstwie: Wnętrze kościoła św. Krzyża i Wnętrze kościoła Sakramentek znajdujące się w zasobie Muzeum Warszawy zostały namalowane właśnie przez Wyszyńskiego.

W 1865 roku poświęcono mu niewiele uwagi. W kilku artykułach z tego roku wspomniano jedynie, że na wystawę wysłał obraz przedstawiający wnętrze kościoła Kapucynów. Chyba zbytnio nie wzbudził zachwytów ówczesnych krytyków.

Zelektryzowała mnie krótka notatka, która ukazała w Kurjerze Warszawskim 22 sierpnia 1866 roku.

Wyszyński notatka w Kurierze Warszawskim

Okazuje się, że malarz jednak nie oddawał stanu faktycznego, a przyszły.

Krakowskie Przedmieście przed 1865 rokiem
Krakowskie Przedmieście przed 1865 rokiem. W tym roku poszerzono ulicę, wyburzając kamienice stojące na działkach o numerach hipotecznych od 371 do 385.

Zabawną informację wydrukowano w Tygodniku Illustrowanym z 5 marca 1870 roku. Podejrzewam, że kpiono sobie malarza, który przez kilka lat (1866-1870) zajmował się produkowaniem kolejnych wersji tego samego obrazu (w zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się jeden, drugi w Muzeum Narodowym w Warszawie i zachowała się fotografia trzeciego – też w MN). Co ciekawe, w Muzeum Warszawy podano czas powstania obrazu „między 1862 a 1865” rokiem.

P.Wyszyński maluje „Krakowskie Przedmieście,” albo „Przedmieście Krakowskie;”

Julian Wyszyński Krakowskie Przedmieście Muzeum Warszawy
Julian Wyszyński Krakowskie Przedmieście ze zbiorów Muzeum Warszawy. Są widoczne drobne różnice w stosunku do obrazu z Muzeum Narodowego.

Jednak nie była to cała prawda, bo w 1867 roku była prezentowana inna jego praca. Tygodnik Illustrowany z 6 lipca 1867 roku donosił:

Wyszyński zbogacił znów sale wystawy pięknym widokiem wnętrza „Bocznej kaplicy w kościele św. Jana w Warszawie ”

Wyszyński - wnętrze kościoła św. Jana w Warszawie Muzeum Warszawy
Wnętrze kościoła św. Jana w Warszawie, Muzeum Narodowe. Według Muzeum autor nieznany.

A jednak Julian Wyszyński

Przełomowa okazała się informacja zamieszczona Kurjerze Warszawskim 11 listopada 1871 roku. Dotyczy ona odnowienia kościoła Św. Kazimierza, przy klasztorze panien Sakramentek, na Nowym Mieście. W końcu poznałem imię Wyszyńskiego.

Robotami kieruje p. budowniczy Touraelle; na zewnątrz ograniczyły się one do naprawy dachu, wewnątrz zaś przeważną grają rolę roboty malarskie, nad wykonaniem pracuje p. Juljan Wyszyński, były uczeń b. Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.

Swoje zadanie uznałem za wykonane, odnajdując jego akt zgonu w parafii Przemienienia Pańskiego w 1911 roku.

Tym samym mogę dołożyć do przykładów błędów publikowanych przez poważne instytucje. Muzeum Narodowe podaje nie tylko błędne imię, ale także lata życia. Tym samym dołączyło one do Polskiego Słownika Biograficznego, opracowań o cmentarzach (np. Szenica), herbarzy i wielu, wielu innych poważnych instytucji, które nie są nieomylne (nikt bowiem nie jest nieomylny). Podejrzewam, że błąd nastąpił podczas wpisywania imienia do bazy w Internecie, gdyż we wcześniejszych książkowych opracowaniach podawane jest poprawne imię.

Epilog

Bardzo smutne jest wspomnienie o JulianieWyszyńskim, które ukazało się kilka dni po jego śmierci (Kurjer Warszawski 5 listopada 1911 rok). Przytaczam jego urywki.

Przed kilku dniami zmarł malarz Juljan Wyszyński, od lat już kilku zagrzebany w norze, która mu służyła za siedlisko, gdzie malował, póki mógł, gdzie cierpiał nędzę i konał przez czas dłuższy. Malarza tego doba współczesna nie zna, bo był stary, nie zna, bo już od lat dwudziestu z górą prac swych nie wystawiał; należał on jednak do sztuki polskiej i na tej z kart jej dziejów, gdzie zapisany jest zbiorowy wysiłek pokolenia, które wychodząc ostatnie z murów b.szkoły sztuk pięknych w 1861r., rozproszyło się po świecie, bądź jako zesłańcy po stepach Syberji, bądź jako wygnańcy poza granicami kraju tułają się bez celu, bądź wreszcie jako rozbitki życiowe, do końca swych dni dźwigają na sobie stygmat ofiary za ideały młodości.

Wyszyński zmarł jako siedemdziesięciopięcioletni starzec. Był on w szkole ulubionym uczniem słynnego Marcina Zaleskiego i idąc w kierunku mistrza swego, wydoskonalił się jako malarz-perspektywista. Od roku 1861 zaczęły się ukazywać na wystawie naszej jego udatne widoki Warszawy, z których też kilka znajdowało się ostatnio na wystawie Starej Warszawy.

Zwykły los artysty, którym los pogardził, zmusił Wyszyńskiego do ciągłej wegetacji na bruku Warszawy. Malował jej kościoły, mury i ulice, ale była mu ona raczej macochą, niż matką. Walczył, póki miał siły—przyszła starość, a z nią niedostatek, przyszło następnie stopniowe konanie, a z nią straszna nędza i istnego parjasa.

Opowiadał mi człowiek, który zna bliżej nieco poddasza i sutereny, gdzie żyją tacy parjasi, artyści—czem było życie Wyszyńskiego. Barłóg—otoczony śmieciami, wśród których nie było już żadnego przedmiotu najkonieczniejszej potrzeby; wytarty paltot służył za kołdrę. …

Julian Aleksander Wyszyński

Z obowiązku genealogicznego należy dodać, że Julian Aleksander Wyszyński urodził się w Warszawie 9 lutego 1837 roku. Był synem Hipolita (ur. Warszawa 1806, zm. Warszawa 1879 syna Marcina tapicera i Marianny Strękowskiej), malarza i Józefy Locykowskiej (ur. 1800, zm. Warszawa 1872). W aktach urodzenia i zgonu występują oboczności nazwiska Lendziszewska, Lędzikowska i Lindzikowska. Miał 2 braci: Stanisława Konstantyna (ur. 1834) i Piotra Józefa (ur. 1839). Ożenił się w 1871 roku z o prawie 20 lat starszą od niego wdową Marianną Okońską z domu Kowalską. Julian został wdowcem już po 3 latach (Marianna zmarła w 1874 roku). Zmarł 2 listopada 1911 roku w Warszawie.

3 odpowiedzi na „Julian Wyszyński – zapomniany malarz Warszawy”

  1. Aneta Balcerkiewicz

    Oj pomyliłam się nie od Michała i Pawła, ale od Michała, Hipolita i Tomasza Wyszyńskich :)

  2. Aneta Balcerkiewicz

    Gratulacje, musiałeś się namęczyć nim oddzieliłeś Juliusza od Pawła i Michała Wyszyńskich tez malarzy żyjących w II poł XIX wieku :)

    1. Z jednej strony nie było trudno, bo to inne okresy czasu i zupełnie inne malarstwo. Z drugiej strony Wyszyński to tak popularne nazwisko, że odsianie Juliana w dziesiątkach tysięcy innych informacji było pracochłonne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *