Warszawa
w spisach

Plan Warszawy 1762, taryffy warszawskie

Witam na stronie poświęconej spisom dla Miasta Warszawy

Spisy dla miasta Warszawy to nieocenione źródło informacji, tak o samym mieście, jak i o jego ludności, która stale wpływała na jego przemiany. Zmieniały się nazwy ulic, budynki, zmieniał się język urzędowy, zmieniały się czasy... niezmienna pozostała ludzka tendencja do dokumentowania życia społecznego.
Pozostawienie spisów w ich oryginalnej (papierowej) postaci - nawet po skanowaniu - nie pozwala dotrzeć do informacji w nich zawartych internetowym wyszukiwarkom. Dlatego należy je przedstawiać w postaci baz alfanumerycznych.
Dodatkowo, połączenie spisów o tym samym charakterze, a powstałych w różnych latach, pozwala zobrazować zmiany jakie zachodziły w otoczeniu naszych przodków.

Dostępne spisy:


Dołożyłam starań, aby wykazy wykonać bezbłędnie. Przy ogromnej ilości informacji, mogło się zdarzyć, iż moje oczy zawiodły. W przypadku zauważenia błędu, proszę o kontakt. Osoby, które dysponują spisami ludności warszawskiej, a zechciałyby przesłać je do indeksacji, również proszę o kontakt. Na stronie zamieszczę spisy ze wskazaniem na źródło pochodzenia, osobę, która je przesłała (w przypadku skanów), czy też osobę, która dane wprowadziła
Niniejsze spisy można wykorzystywać z zastrzeżeniem podania źródła i autora.

Copyright © 2009 Anna Lubedkin.

Odzyskane za zgodą autorki przez Kim Oni byli. Niestety oryginalnego formatowania oraz części dokumentów nie udało się odzyskać.

Więcej informacji na temat Jak szukać gdzie mieszkali przodkowie w Warszawie.