Tadeusz Gajl Nowy herbarz PolskiTadeusz Gajl właśnie wydaje „Nowy Herbarz Polski”. Jest to coś nowego z dwu powodów. Po pierwsze treść została trochę zmieniona i uzupełniona. A po drugie, nie jest to wydanie bibliofilskie jak poprzednie z 2011 roku, a przeznaczone dla codziennego użytku przez pasjonatów heraldyków. Dlatego też „Nowy Herbarz Polski” kosztuje prawie dwukrotnie mniej niż herbarz z 2011 roku. Dodatkowo książka została wydrukowana w podręcznym formacie i ma być trwała w codziennym użytkowaniu.
Niemal wszystkie wcześniejsze polskie herbarze były drukowane w technologii czarno-białej. Co więcej, większość tych obszerniejszych, nigdy nie została ukończona, a ten skończony też prezentuje jedynie wycinek zagadnienia. Także część herbów do tej pory była znana tylko w formie opisowej, więc trzeba było je odtworzyć. Stąd powstała idea zebrania informacji ze wszystkich znanych do tej pory źródeł i wydania pełnego, usystematyzowanego zbioru herbów narysowanych w pełnych i właściwych kolorach. Dlatego praca Tadeusza Gajla jest tak unikalna, a nawet powstało określenie herby gajlowskie.

Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku

Pozycji Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku (Gdańsk 2007, wydanie poprawione i rozszerzone 2011) autorstwa p. Tadeusza Gajla nie trzeba reklamować — jest to po prostu fundament dla każdego, kto się interesuje się heraldyką i chyba nie ma osoby, która by jej nie znała. Stanowi ona owoc wieloletnich kwerend i długiej współpracy z wieloma ekspertami w różnych dziedzinach. W konsekwencji herbarz zawiera największy możliwie kompletny spis nazwisk szlacheckich i wizerunki przysługujących im herbów.
Szczególnie wydanie z 2011 z herbami drukowanymi też metalicznymi pigmentami oraz bardzo obszernym wyjaśnieniem zasad polskiej heraldyki, oraz czym się ona różni od innych. Dlatego, oprócz przyjemności z korzystania, świetnie nadaje się na prezent dla początkującego genealoga (nie ryzykowałbym dawania w prezencie komuś zaawansowanemu, bo może już mieć). Co więcej, jest w wersji polsko-angielskiej, więc z powodzeniem można dać go komuś spoza Polski.

herby.pracownia.com

Nowy Herbarz Polski

W stosunku do poprzednika, Nowy Herbarz Polski zawiera dodatkowo prawie 500 nowych herbów w tym ponad 100 nieznanych do tej pory odmian polskich herbów z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te ostatnie zostały dodane dzięki przekazaniu przez historyka z Litwy, Czesława Malewskiego tysięcy dokumentów heroldii guberni wileńskiej. Herbarz został również uzupełniony o kilka tysięcy nazwisk rodów. W sumie Nowy Herbarz Polski zawiera 5 tysięcy herbów i 50 tysięcy nazwisk.

Tadeusz Gajl

Tadeusz Gajl urodził się 1940 roku w Wilnie. W 1966 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, a następnie zajmował się wzornictwem w przemyśle włókienniczym. Przez kilkanaście lat zarządzał działami graficznymi w czasopismach oraz był redaktorem naczelnym. Zajmował się również projektowaniem, opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku wydawnictw książkowych. Przygotował graficznie setki książek dla wielu czołowych wydawnictw.
Tadeusz Gajl zaczął się zajmować heraldyką 1983 roku. Od tego czasu opublikował 4 pozycje poświęcone herbom Polskiej szlachty: Polskie rody szlacheckie i ich herby, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Herby szlacheckie Polski porozbiorowej oraz Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku. Niektóre z nich były wielokrotnie wznawiane).

Wydanie z 2011 roku jest dostępne w niewielu księgarniach.

Published by Maciej A. Markowski

Maciej Adam Markowski - z wykształcenia doktor nauk technicznych, przez większość swojej pracy zawodowej zarządzał marketingiem w korporacjach, a z zamiłowania historyk rodziny. Członek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego i członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *