Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Spis właścicieli ziemskich z 1861 roku i rody ziemiańskie XV i XVI wieku

Strona główna » Blog » Polkowski Bolesław » Spis właścicieli ziemskich z 1861 roku i rody ziemiańskie XV i XVI wieku

Parę dni temu znajomy genealog przytoczył u siebie na Facebooku spis właścicieli ziemskich z 1861 – około 4 tysięcy członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim znajdujący się w Roczniku Gospodarstwa Krajowego [R. 19, 1861, T. 43, poszyt 1] (od strony 367). Spis wzbudził on moje żywe zainteresowanie, gdyż oprócz mojego przodka znajdują się tam również niemal wszyscy świadkowie i chrzestni występujący w aktach dotyczących rodziny. Dodatkowo sprowokował mnie do bliższego zapoznania się z okresem poprzedzającym powstanie styczniowe.

Interesujący może też być wpis na temat pracy Tadeusza Epszteina Własność ziemska na Ukrainie w 1860 roku w Statystyce Andrzeja Grabianki .

Powstanie Styczniowe Stanisław Kieniewicz

Ze szkoły pamiętałem, że powstanie styczniowe wybuchło, ponieważ jakiś tam hrabia Wielopolski zarządził pobór do wojska i różni konspiratorzy, obawiając się, że trafią w kamasze, wywołali kompletnie nieprzygotowane powstanie. Aby się douczyć, sięgnąłem po książki — ponieważ za najważniejszą pozycję uznaje się Powstanie Styczniowe, której autorem jest Stefan Kieniewicz, od niej zacząłem. I się nie zawiodłem — cegła ta (niemal 800 stron) jest wciągającą lekturą, zawiera bardzo dużo danych tłumaczących tło wybuchu powstania, odnośniki do źródeł — jest po prostu profesjonalna.
Powstania styczniowego nie da się poprawnie zrozumieć bez poznania krótkiego, ale bardzo ważnego okresu od 1855 roku. W tym roku Rosja przestała być hegemonem i policjantem Europy. Niemal zupełnie pomijana w naszej historiografii, wojna krymska pokazała, że milionową armię Rosji da się zatrzymać, gdy pozostałe mocarstwa Europejskie połączą siły. Szok, jaki wywołało w Rosji przegranie tej wojny, umożliwił w Polsce odzyskanie niemal wszystkich wolności, jakimi się cieszono przed powstaniem listopadowym. Powracali zesłańcy i uchodźcy, odzyskiwano swobody obywatelskie, zaczęła rozwijać się gospodarka i zaczęła przyrastać liczba ludności.
W książce przytoczono wielką liczbę danych i zestawień dotyczących obszaru Królestwa w tym okresie. Jedną z informacji jest, że w połowie XIX wieku ludność Królestwa Polskiego około 5 milionów w tym około 5 tysięcy właścicieli ziemskich. Jak wspomniałem na wstępie. Spis właścicieli ziemskich z 1861 zawiera około 4 tysięcy osób. Czyżby niemal wszyscy właściciele ziemscy byli członkami Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim?

Spis właścicieli ziemskich 1861 - Powstanie Styczniowe Stefan Kieniewicz

Spis właścicieli ziemskich z 1861

Lista członków czynnych Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim jest podzielona na powiaty i okręgi. Co ważne, zawiera również informację o miejscu zamieszkania właściciela.
Czy rzeczywiście wszyscy członkowie byli właścicielami ziemskimi? Chyba nie.
Wśród członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim jest mój Pradziad Bolesław Polkowski, który dzierżawił folwark Burluny. Podobnie Jan Zaruski, który był asesorem Sądu Kryminalnego w Guberni Lubelskiej i starszym nauczycielem prawa w Gimnazjum Gubernialnym w Lublinie. Pewnie na wśród członków takich nie właścicieli było znacznie więcej.
Natomiast ze zdziwieniem znalazłem również księdza Ignacego Ścięgosza, który okazał się właścicielem swojej wsi Bałki w okręgu Węgrowskim – matka sławetnego Józefa Ołtuska, który nagle stał się szlachetnym Ołtuszewskim z domu była Ścięgoszówna. Może cały awans Ołtusków był związany z księdzem Ignacym Scięgoszem?
Lista członków Towarzystwa rosła w ciągu kilku lat istnienia – w 1858 roku było ich zaledwie 1476. Część z pierwszych członków się wykruszyła, więc warto też zajrzeć do pozycji Obraz czynności pierwszego ogólnego zebrania Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim odbytego w Sali Popisowej Okręgu Naukowego Warszawskiego w dniach między 20 a 26 lutego 1858 r.

Rody ziemiańskie XV i XVI wieku, Józef Krzepela


Rody ziemiańskie XV i XVI wieku

W bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się zestawienie nazwisk i herbów rodów ziemiańskich autorstwa Józefa Krzepeli: Rody ziemiańskie XV i XVI wieku : zestawione według dzielnic, w których były osiedlone. Co ciekawe, w tej pracy jest znacznie więcej „nazwisk szlacheckich” niż w Spisie właścicieli ziemskich z 1861. Warto by się zastanowić dlaczego. Jedną z hipotez do przemyślenia może być, że w Rodach ziemiańskich jest więcej drobnej szlachty, która podupadła w ciągu kilku tych wieków?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *