Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Pierwszy student Uniwersytetu Warszawskiego

Strona główna » Blog » Moja genealogia » Pierwszy student Uniwersytetu Warszawskiego

Wincenty Bromierski to mój jedyny przodek prawnik — skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1809. Był on teściem Stanisława Polkowskiego, który ożenił się z Zofią Bromierską. Z rodzicami Zofii — Bromirskimi, bardzo długo nie mogłem sobie dać rady. Co prawda znalazłem informacje o studiach prawniczych Wincentego Bromirskiego (występującego również jako Bromierski) na Uniwersytecie Warszawskim oraz jego pracy w zawodzie w Łomży i Suwałkach, ale nie posuwało mnie to nic a nic do przodu (lub do tyłu jeśli liczyć pokolenia).

Studia na Uniwersytecie Warszawskim

Zachowały się dokumenty Uniwersytecie Warszawskim o przyjęciu Wincentego Bromirskiego na studia prawnicze w 1808 roku. Znalazłem o tym informację, w opracowaniu „Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny”, Rafał Gerber, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, ale został tam błędnie zidentyfikowany jako Wojciech syn Wawrzyńca i Salomei Uwierzyskiej. Nic dziwnego skoro w oryginalnej Księdze zapisu uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu MDCCCXVI też zapisano imię Wojciech. Wincenty był zapisany jako 66 student tej uczelni (nie pierwszy – trochę przesadziłem – ale pierwszy rocznik. Wśród studentów znajdowały się również inne osoby później związane bliższymi lub dalszymi więzami rodzinnymi w Suwałkach jak: Stanisław Barbowski (658 student), Aleksander Gutt (1270 student) czy Adam Brekowski (1486 student).
Tytuł „Księgi Zapisu” nieco wprowadza w błąd, ponieważ UW został założony w 1816 roku z połączenia Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych z Akademickim Wydziałem Lekarskim. Wincenty Bromirski był absolwentem właśnie Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych, a nie UW.

Praca w sądownictwie

Jak podawała Gazeta Warszawska 1 kwietnia 1809 roku, Wincenty przybył do Łomży w marcu 1809 roku, gdy został mianowany na stanowisko patrona przy Trybunale łomżyńskim. W 1824 w związku ze zmianą lokalizacji sądu przeniósł się do Suwałk. W Archiwum Państwowym w Suwałkach zachowały się, dokumenty notariusza Kadłubińskiego, a w nich akt z 21 maja 1824 roku akt notarialny dotyczący wydzierżawienia nieruchomości na rok od spadkobierców Stanisława Miłaszewicza – Józefa i Róży z Miłaszewiczów Żeromskich (Żuromskich?).
Wincenty Bromierski prawdopodobnie zmarł w Suwałkach w 1827 roku, napisałem prawdopodobnie, ponieważ akurat ten rocznik akt metrykalnych z Suwałk jako jedyny nie przetrwał do naszych czasów. O jego i zgonie jego zięcia Stanisława Barbowskiego dowiadziałem się z Dziennika Urzędowy Województwa Augustowskiego 23 czerwca 1827, nr 25, w którym ogłoszono sprzedaż ruchomości po nich pozostałych takich jak: karety, bryki, chomontów, … i konia jednego.

Przodek prawnik uniwersytet warszawski Rafał Gerber Studenci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *