Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Potomkowie Antoniego Polkowskiego

Strona główna » Blog » Polkowski Stanisław » Potomkowie Antoniego Polkowskiego

Wtórne dokumenty z archiwum Kaczanowskiego należy traktować jako poszlakę. Z tego powodu rozpocząłem sprawdzanie drzewa genealogicznego umieszczonego w Genealogii Urodzonych Wydrów z Polkowa Polkowskich od mojego 4 x Pradziada Józefa Polkowskiego i jego rodzeństwa. Uznałem, że ci potomkowie Antoniego Polkowskiego i Aleksandry Małęczyńskiej żyli na przełomie XVII i XIX wieku, czyli choć część z nich zmarła w już okresie obowiązywania Kodeksu Napoleona, więc ich metryki powinny być stosunkowo łatwo dostępne i mogą dużo powiedzieć.

Wpis jest pełen suchych faktów, nie ma w nim zbyt dużo ciekawostek ani narracji. Czytelników, którzy nie podejrzewają koligacji, zapraszam do przeczytania podsumowania.

Dzieci Józefa Polkowskiego, czyli mojego 4 x Pradziada

Nim opiszę odnalezionych potomków Antoniego, to warto omówić moją linię. Na rysunku drzewa genealogicznego pokazano także dzieci Józefa, który wziął za małżonkę Putoszyńską Katarzynę: Feliksa, Stanisława ożenionego z Bromirską, Kazimierza, Józefa i Helenę Rogalską.

Antoni Polkowski i jego potomkowie
Wycinek „Genealogii” : Antoni Polkowski i jego potomkowie

Z wcześniejszych badań wiem, że: Józef Polkowski ożenił się z Katarzyną Putoszyńską prawdopodobnie już po objęciu posady w Łęcznej. Jeszcze w 1780 roku gubernatorem jest Radzikowski, a 12 lipca 1782 już Polkowski. W Łęcznej rodzą się jego dzieci (źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Liber Baptizatorum Łęczna 1780-1797):

  1. Julianna Józefa, ochrzczona 24 września 1782 r. rodzice chrzestni: Magnificus Dominus Jan Małęncinski i Magnifica Domina Brygida Putoszyńska
  2. Barbara Zuzanna, ochrzczona 28 kwietnia 1784 r. zmarła przed 1787 r. rodzice chrzestni: Magnificus Dominus Jan Gran, kapitan i Magnifica Domina Petronella Korzeniowska oraz Magnificus Dominus Korzeniowski porucznik i Magnifica Domina Magdalena Lewicka
  3. Tekla Marianna, ochrzczona 11 lipca 1785 r. zmarła przed 1787 r. rodzice chrzestni: Magnificus Dominus  Józef Omieciński podpułkownik i Magnifica Domina Petronella Korzeniowska oraz Magnificus Dominus Jan Gran major i Magnifica Domina Anna Korzeniowska
  4. Helena Rozalia, ochrzczona 26 kwietnia 1787 r. rodzice chrzestni: Magnificus Dominus Karol Kadłubicki i Magnifica Domina Magdalena Lewicka oraz Nobilis Paweł Ostrowicki i Magnifica Domina Anna Ciechorska
  5. Jan Stanisław Kostka 16 listopada 1789 r. rodzice chrzestni: Magnificus  Dominus Karol Kadłubicki i Magnifica Domina Magdalena Lewicka oraz Illustris et Magnificus Dominus Wacław Lewicki i Magnifica Domina Julianna Poznańska
  6. Kajetan Mikołaj Kazimierz, ochrzczony 6 grudnia 1793 r. rodzice chrzestni: Illustris et Magnificus Dominus Paweł Biernacki kasztelan sochaczewski i Celsissima Principissa Elżbieta z Branickich Sapieżyna wojewodzina mścisławska i Magnificus Dominus Józef Mierzejowski kapitan wojsk polskich i Magnifica Domina Angela Łęczowska łowczanka kijowska oraz Illustris et Magnificus Dominus Antoni Raszewski skarbnik lubelski i Magnifica Domina panna Mariana Lasocka
  7. Józef ur. ok . 1797 – 1799 r. Łęczna lub Józefów Ordynacki (Lubelski) zm. 1835 r. w Warszawie. Aktu jego urodzenie nie odnalazłem, natomiast zachował się akt małżeństwa.

Jak widać, w zestawieniu metryk brakuje Feliksa, a Kajetan Mikołaj Kazimierz, to prawdopodobnie Kazimierz. O obydwu nic nie wiem. Kaczanowskiemu za to zgubiła się Julianna Józefa (może też zmarła). Helena Rozalia wyszła za Walentego Rogalskiego, który się wylegitymował (Sęczys) i stąd znana jest data ich ślubu oraz dzieci oraz wnuki.

Warto zwrócić uwagę na rodziców chrzestnych. Chrzestni Kajetana Mikołaja Kazimierza mają imponujące tytuły (raczej siostrą Franciszka Ksawerego Branickiego nie powinno się chwalić), ale znacznie bardziej interesujący są chrzestni Julianny Józefy: Magnificus Dominus Jan Małęncinski i Magnifica Domina Brygida Putoszyńska. Matka chrzestna to powinna być rodzina matki dziecka, a nazwisko ojca chrzestnego jest zbieżne z nazwiskiem panieńskim matki Józefa Polkowskiego. Kaczanowski podaje: Antoni syn Aleksandra z Małęczyńską spłodził. Więc jest to pewne uprawdopodobnienie informacji zawartej w drzewie, jednak nie można wykluczyć przypadkowej zbieżności nazwisk.

O tę przypadkowa zbieżność można podejrzewać ze względu na to, że Putoszyńscy prawdopodobnie pochodzili ze wsi Wolica w parafii Końskawola ( PUTOSZYŃSKI, h. własnego, Jakub, w roku 1775 właściciel wsi Wolicy w cyrkule Zamoyskim. M. N. w K. III. No 647.), a w Herbarzu Seweryna Uruskiego występuje MALECIŃSKI h. ŚLEPOWRON. Klemens, syn Adama, administratora ekonomii w Pułkach, i Krystyny, ochrzczony 1767 r. w par. Końskowola, legitymował się w Galicyi Zachodniej 1808 r.; jego synowie: Józef, Michał i Jan (Akta po-Galicyjskie). Natomiast, jak poniżej pokazano, potomkowie Antoniego Polkowskiego pobierali się na Mazowszu, więc bardziej prawdopodobne jest, że Antonii Polkowski tam się żenił, a nie brał żonę z lubelskiego.

Zuzanna Polkowska za Chyliczkowskim

W Rejestrze Metryk Szlacheckich Powiatu Grójeckiego, parafia Prażmów wydanego w Kaliszu w 1937 roku autorstwa Mieczysława Siekiel-Zdzienickiego znajdują się między innymi wypiski z:

Zachował się akt ślubu z 1828 roku Jaśnie Wielmożnego Jana Piotra Pawła Chyliczkowskiego syna Stefana (później w akcie zgonu jest podane błędnie imię Szczepan) i Zuzanny z Polkowskich lat 46 liczącwgo (czyli urodzony ok. 1782 roku) we wsi Pieczyskach urodzonego (Pieczyska znajdują się mniej więcej pośrodku trójkąta Grójec, Piaseczno i Góra Kalwaria). Świadkiem był Tomasz Antoni Polkowski Nadrachmistrz Komisji Centralnej Likwidacyjnej (Nowe Miasto 334) lat 47.

Jan Chyliczkowski sprawę legitymacji szlacheckiej załatwił prosto: z racji posiadanego urzędu. Był urzędnikiem Heroldii KP. Oprócz pracy zawodowej był znanym bibliofilem. W roku ślubu (1828) odstąpił Warszawskiej przy uniwersytecie bibliotece 4ooo ksiąg polskich, za 60,000 złotych. Tak o nim wspomniano w gazecie Czas: Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim 1859 dodatek miesięczny czerwiec:

Tymczasem cena dawnych książek coraz wzrastała, do jej podwyższenia przyczyniał się szczególnie najmajętniejszy ze wszystkich poszukiwaczy i nabywców Referendarz stanu Jan Chyliczkowski; wszystkie fundusze jakie posiadał, na nabycie książek polskich obracał. Nie było trudu, nie było kosztu na które by się nie odważył, ażeby ubiedz innych współzawodników, i jaką rzadkość bibliograficzną ułowić. Za mały herbarz Gorczyna zł pol. 800 zapłacił, co było w owym czasie znaczną summą.

Jan z żoną Napoleoną Teofilą Joanną z Arnoldów, córką Jerzego i Rozalii z Reslerów dorobili się co najmniej pięciorga dzieci. Teofil został prawnikiem, ale był też i poetą, a Jan księdzem, uczestnikiem powstania styczniowego.

Piotr Pawłowski napisał książkę: Ksiądz Jan Chyliczkowski Bóg Rodzina Ojczyzna, w której zawarł informacje nie tylko o życiu Jana, ale także o jego rodzicach, bracie i siostrze Ludwice.

W genealogii w kółku pod Chyliczkowskim jest jeszcze dopisek Jana Urszula (Urszuli nie udało mi się namierzyć).

Jan, który wziął za żonę Pob Bogdaszewską

Antoni z Puchałówną Praxedą

W akcie ślubu Jana Chyliczkowskiego wystąpił jako świadek Tomasz Antonii Polkowski. Okazuje się, że była to „rewizyta” bowiem wśród świadków ślubnych Tomasza znajduje się Jan Chyliczkowski. Ślub Tomasza Antoniego Sebastiana Polkowskiego rodem z miasteczka Góry (Góra Kalwaria) urodzonego 8 stycznia 1788 syna Jana Polkowskiego i Heleny Petrykowskiej nastąpił 26 sierpnia 1817 roku. Żoną została Praxeda Puchała (jak w „Genealogii”). Świadkiem oprócz jana Chyliczkowskiego był Jan Bogdaszewski lat 33 były kapitan Wojsk Polskich. W 1818 roku urodził się syn Jan Oktawian Alojzy, co również się zgadza. Oboje małżonkowie spoczywają na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 27, rząd 3, miejsce 4).

Helena z domu Petrykowska po pierwszym mężu Bogdaszewska?

Mogłoby się wydawać, że w porównaniu z „Genealogią” nie zgadza się nazwisko matki. Jednak nie wszystko stracone. U Bonieckiego na podstawie ksiąg Czerskich: Szymon [Bogdaszewski], pisarz solny w Górze Kalwaryi, zeznał z żoną, Heleną z Potrykowskich, zapis dożywocia 1781 r. dzieci ich: Leonard, Antoni i Anna, wprowadzeni do Żerówka 1781 roku.

Czyli Helena mogła być pierwszego ślubu Bogdaszewska, a z domu Petrykowska?

We wspomnianym wcześniej Rejestrze Metryk Szlacheckich Powiatu Grójeckiego, parafia Prażmów, znajduje się informacja: że pierwszą żoną Szymona Bogdaszewskiego dziedzica części Żyrówki, była Marianna Morawska (nieżyła 12.04.1769). Druga żona to Helena Petrykowska rezydująca u Kwaskowskich, ślub 16.06.1771. Świadkowie: Ignacy Petrykowski i Andrzej Rostworowski kasztelaniec zakroczymski, Jan Kwaskowski  podczaszy inflantski.

Żyrówek raczej jest tożsamy ze wspomnianą powyżej wypiską Bonieckiego.

Żoną Tomasza Polkowskiego była Praxelda Magdalena Serafina Puchałówna córka Karola Puchały zmarłego we wsi Zyrowku w powiecie Czerskim i Rozalii z Łochowskich.

Jak głębiej spojrzymy w Łochowskich, Puchałów, Bogdaszewskich to widać, że dużo więzi rodzinnych łączyło ich w ziemi czerskiej. Może kiedyś to rozpiszę.

Dalej w akcie małżeństwa Tomasza stwierdza się, że jego rodzice mieszkają w Koninie. Dzięki tej informacji wiedziałem, które księgi przeglądać i udało się znaleźć akt zgonu Jana Polkowskiego w Koninie z 17 sierpnia 1825 roku, w którym podano, że jego rodzicami byli Antoni i Antonina stanu szlacheckiego (imię ojca zgadza się z „Genealogią”). Jan Polkowski wdowiec, mający lat siedemdziesiąt trzy, zmarł w magazynie solnym. Niestety pozostałych osób występujących w akcie nie udało się powiązać rodzinnie.

Natomiast w akcie zgonu (30 września 1822) Heleny Polkowskiej z domu Petrykowskiej występują mąż Jan Polkowski były pisarz magazynu solnego oraz syn Szymon Polkowski [obecny] pisarz magazynu solnego. Warto przypomnieć, że Szymon Bogdaszewski, hipotetyczny pierwszy mąż Heleny Potrykowskiej był również pisarzem solnym. Szymon Polkowski występuje w „Genealogii” jako syn Jana, więc to się zgadza.

Szymon Polkowski z Hubicz Domicelą

I jeszcze jedna wypiska z ksiąg parafii Prażmów: Szymon Karol Leon Pulkowski, syn Jana i Petroneli (przekreślone i napisane u góry Celina), chrzest 14.11.1786. Chrzestni: Filip Puget z Gościeńczyc i Józefina Rostworowska z Żyrowa.

Na szczęście akty urodzenia są w metrykach na Genealogach i co więcej, są zindeksowane. Indeksujący odczytał jednak to imię nie jako Celina, a Helena. Czytelnicy mogą sami osądzić — obrazek poniżej. Według mnie jest tam Chelena :).

Potomkowie Antoniego Polkowskiego - Szymon Polkowski chrzest 14.11.1786
Parafia Prażmów Urodzenia 1781-1798 metryki.genealodzy

Poszukując w Koninie Jana Polkowskiego, odnalazłem przy okazji zbiór aktów dotyczących Szymona i jego rodziny. Nie trafił do Konina od razu po ślubie. Najpierw udało się odnaleźć chrzty dzieci w Końskich (świętokrzyskie) w latach 1812 – 1820 (Marianna, Stanisław Józef Nikodem, Ignacy, Rozalia, Aleksander Feliks Jan, Gustaw Gabriel Feliks, Szymon Tadeusz Narcyz). Szymon był tam Kasjerem powiatowym.

W 1821 roku rodzina Polkowskich przeprowadziła się do Konina, w którym Szymon został pisarzem w magazynie solnym. Tam urodziły się kolejne dzieci: Karolina, Ludwik Wojciech Roch, Józefa Kordula Joanna, Michalina Maria i Tekla Zuzanna Joanna. W „Genealogii” są wymienieni: Stanisław, Ignacy, Aleksander, Gustaw, Szymon, Marianna, Rozalia, ?da wdowa, Karolina. Brakujące dzieci pewnie wcześnie zmarły.

Córki wyszły dobrze za mąż za urzędników państwowych: Marianna została żoną Konstantego Pelletier, a Karolina za Teofila Bykowskiego. Synowie zostali urzędnikami. Przykładowo Ignacy Polkowski na przykład kontrolerem komory celnej we Władysławowie Guberni Augustowskiej, potem poborcą komory Merecz, a w końcu pełnił obowiązki Assystenta Kassy Urzędu Konsumcyjnego miasta Warszawy, gdzie zmarł. Aleksander Polkowski trafił do Kalisza.

Rozalia Olędzka

Początkowo odnaleziony ślub z 1809 roku Rozali Polkowskiej z Bogumiłem Olędzkim w Petrykozach w województwie łódzkim wydawał się przypadkową zbieżnością nazwisk. Jednak ślub ich syna Anastazego Ignacego w Warszawie w 1854 roku, na którym świadkiem był Antonii Polkowski emeryt lat 67 dał podstawę do optymizmu. Jego wój Tomasz Antonii Polkowski, używający imienia Antonii urodził się w 1788, więc trudno o przypadkową zbieżność. Zerknięcie w akty urodzenia dwu wcześniejszych dzieci Bogusława i Rozalii Olędzkich czyli Piotra Celestyna Antoniego i Eustachii Józefy Sabiny, których rodzicami chrzestnymi byli Jan i Domicela Polkowscy rozwiały wątpliwości

Jednak dlaczego Rozalia Polkowska wzięła ślub w Petrykozach w województwie łódzkim. Tam Polkowskich nie było? Odpowiedź okazała się bardzo prosta – te Petrykozy znajdują się na granicy z obecnym województwem świętokrzyskim, 15 kilometrów od Końskich, w których mieszkał jej brat Szymon z żoną Domicelą. Więc to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk.

Joanna Zglinicka

Aktu, w którym córka Joanna Zglinicka byłaby określona, że jest córką Jana Polkowskiego nie udało mi się odnaleźć. W jednych z aktów chrztu z 1828 roku w parafii Lubstówek występuje jako chrzestna Joanna Zglinnicka z Polkowskich. Joanna Zglinicka jest też chrzestną córki Szymona Polkowskiego Tekli Zuzanny Joanny urodzonej w Koninie 23 września 1828 roku. W drugą stronę rodzicami chrzestnymi jej wnuków są Polkowcy z Konina.

Z aktów urodzenia dzieci Joanna Zglinnicka z Polkowskich można się dowiedzieć, że była żoną Andrzeja Zglinickiego posesora dóbr Lubstówek i Łagiewniki.

Katarzyna za Przesmyckim

Udało się odnaleźć Katarzynę Polskowską (?), żonę Andrzeja Przesmyckiego w akcie ślubu ich syna Wincentego 28 lat w parafii Pamięcin (wieś powiecie kaliskim, w gminie Blizanów) w 1812 roku. Niestety jest to tylko indeks w BaSIA (Bazie Systemu Indeksacji Archiwalnej Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego). Czy to moja kuzynka? Może.

Wspomniany akt dotyczył ślubu Wincentego Przesmyckiego z Barbarą Haussen (27 lat) córką Rudolfa i Barbara Kaczanowskiej z Bogucic.

Potomkowie Antoniego Polkowskiego: podsumowanie

W znalezionych materiałach nie znaleziono sprzeczności z „Genealogią”. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że Zuzanna Polkowska zamężna Polkowska była siostrą Jana Polkowskiego. Ich ojcem był Antonii. Z matką już nie ma takiej pewności, bo w odnalezionym dokumencie zostało zapisane imie Antonina, a w „Genealogi” Aleksandra.

Oprócz pism mojego Stanisława Polkowskiego o pochodzeniu od Antoniego nie ma innych poszlak wskazujących, aby był bratem Jana i Zuzanny. Bez odnalezienia pełnego aktu zgonu Józefa Polkowskiego nie ma szans na potwierdzenie tego.

Większość lokalizacji, w których można by się spodziewać metryk, udało się przejrzeć. Z miejsc, w których można szukać nie na ślepo, została Góra Kalwaria. No i czekać aż gdzieś kiedyś coś się odkryje dzięki indeksacji. Widać bowiem, że Polkowscy nie przepadali za życiem osiadłym i dość często zmieniali miejsce zamieszkania.

Potomkowie Antoniego Polkowskiego -wersja z odnalezionymi metrykami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *