Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Pochodzenie etniczne według badań DNA

Strona główna » Blog » badania DNA » Pochodzenie etniczne według badań DNA

Pochodzenie etniczne jest pierwszym wynikiem badań DNA, na które zwraca uwagę większość osób przeprowadzające testy. Również jest bardzo często wykorzystywane w reklamach firm przeprowadzających takie badania i nie tylko takich firm (mój ulubiony film zamieszczam na końcu). A jak należy do nich podchodzić i jak są konstruowane? Ile w nich jest prawdy? Czy otrzyma się odpowiedź na pytanie jakie mam pochodzenie etniczne?

Już samo określenie co to jest pochodzenie etniczne, sprawia kłopot. Naukowcy spierają się między sobą o nawet o definicję grupy etnicznej, ale można przyjąć, że jest to bardzo duża grupa ludzi identyfikujących się ze sobą na bazie wspólnych doświadczenia społeczny, kulturowych, narodowych oraz historycznych (wikipedia). Jak widać czysta biologia (czyli DNA) ma z tym niewiele wspólnego — można należeć do danej grupy etnicznej, będąc urodzonym zupełnie gdzie indziej, a tylko wychowanym przez daną społeczność (i w niektórych przypadkach nie różnić się specjalnie pod względem cech zewnętrznych). Z tego powodu już można stawiać znak zapytania nad sensownością używania badań DNA do badania pochodzenia etnicznego. Zagadnienie pochodzenia etnicznego jest złożone, czasem polityczne i wywołuje gorące dyskusje, jak na przykład w komentarzach tego artykułu opublikowanego na Science in the News is a Graduate Student Group at the Harvard Graduate School of the Arts and Sciences. Lepiej zająć się swoją genealogią niż dyskusjami co to jest pochodzenie etniczne.

Jak z DNA można wywnioskować swoje pochodzenie etniczne

Wiadomo, że po rodzicach dziedziczymy po 50% genów, a oni odziedziczyli po swoich przodkach także po 50% i tak dalej. To ile dziedziczymy do po swoich pradziadkach? Teoretycznie po każdym 12,50%, a po 2 x pradziadkach 6.25%, 3 x pradziadkach 3.12%, a po 4 x pradziadkach 1,56%, czyli już bardzo mało. Kolejne pokolenie to już promile (0,78%). Dlatego w autosomalnych badaniach DNA przyjmuje się, że średnio sięgamy do sześciu pokoleń wstecz.

Pochodzenie etniczne według badań DNA dziedziczenie
Idealne dziedziczenie DNA

W tych wyliczeniach jest jeden haczyk. To, że dziedziczymy po rodzicach 50%, wcale nie oznacza, że dostaniemy po 25% od każdego dziadka i każdej babki. Tym bardziej po 12,50% każdego przodka z następnego pokolenia. W szczególnych przypadkach po niektórych przodkach możemy nie odziedziczyć żadnego fragmentu DNA, a po niektórych bardzo dużo. Rodzeństwo może się między sobą bardzo różnić. Wynika to z tego, że dziedziczymy losowe 50% po rodzicu.

Pochodzenie etniczne według badań DNA dziedziczenie bliższe przybliżenie
Troszeczkę bliższy prawdy schemat dziedziczenia DNA

Przykład z życia wzięty. Moi kuzyni mają wspólnego przodka: mojego Prapradziadka, ale jedna z nich (czerwone oznaczenie) ma też ze mną wspólnego Pradziadka (129,9‎ cM wspólnego DNA). Chromosomy zaznaczone na żółto, które dzielimy z drugą osobą, jest odleglejsza o jedno pokolenie (56 cM wspólnego DNA). Na dodatek, czego nie widać na wykresie, osoba „żółta” z „czerwoną” ma 74,9‎ cM wspólnego DNA.

Porównanie podobieństwa DNA na chromosomach moich kuzynów
Porównanie podobieństwa DNA na chromosomach moich kuzynów

Wynika z tego, że brak wspólnego DNA (metoda trójkątowania) nie świadczy o braku wspólnego przodka. Działa to tylko w drugą stronę: wspólne geny współdzielone przez 3 osoby raczej świadczy, że mogą mieć wspólnego przodka.

Drugie ciekawe spostrzeżenie: oboje mają znaczące komponent nazywany Europejczycy z Europy Wschodniej (ponad 60%). U mnie tej grupy etnicznej w ogóle nie ma. U osoby „czerwonej” nie ma żadnych wskazań na grupę etniczną „Bałt”, a u osoby „żółtej” „Bałkańczyk”. U mnie obie te grupy etniczne to każda 40%. Dla całej trójki wspólne grupy etniczne to „Skandynaw” oraz „Irlandczycy, Szkoci i Walijczycy”. A nasi wspólni przodkowie, przez cały XIX wiek, mieszkali na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Wprost widać, że do wyników pochodzenia etnicznego trzeba podchodzić z dużą ostrożnością.

To jest jedna z przyczyn, z powodu których pochodzenie etniczne niekoniecznie musi odpowiadać wynikom autosomalnych badań DNA. Z drugiej strony, dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić lepiej jednych wspólnych przodków, a drugich prawie nie widzieć. Dlatego też przyjmuje się, że średnio możemy wychwycić wspólnego przodka do 6 pokoleń, ale zdarzają się przypadki potwierdzonego pokrewieństwa aż do 10 pokoleń.

Obecnie przyjmuje się, że jedno pokolenie ludzi to pomiędzy 20 a 30 lata (to nie jest długość życia, a czas od możliwości wydania na świat następnego pokolenia). Czyli badania autosomalne DNA mogą sięgnąć od 120 lat do 300 lat wstecz, co daje średnią jakieś 200 lat. Odpowiada to mniej więcej przełomowi XVIII i XIX wieku.

Kilka grup etnicznych jest w innej sytuacji. Ze względu na liczne małżeństwa w tej samej grupie osób przez kilka wieków (endogeneza) w niektórych społeczeństwach nastąpiło zubożenie zmienności łańcucha DNA. Oprócz najbardziej znanej grupy, jaką są aszkenazyjczycy, w Europie należy zwrócić uwagę na Finów, czy mieszkańców Sardynii (por. Cryptic Distant Relatives Are Common in Both Isolated and Cosmopolitan Genetic Samples).

Pochodzenie etniczne

Pochodzenie etniczne, jest przedstawiane jako procentowe podobieństwo do danej grupy etnicznej. Przy czym jeżeli w wyniku otrzymujemy jakąś wartość, to nie oznacza, że tyle procent naszych przodków było w do danej grupie. Oznacza to, że w tylu procentach nasze odziedziczone DNA jest podobne do przedstawicieli danej grupy.

Innymi słowy, niezbyt idealne dziedziczone proporcje genów, w celu ustalenia pochodzenia etnicznego, porównuje się z grupami referencyjnymi. Zwykle są to dane DNA wyłącznie współcześnie żyjących osób (w teorii starannie wybranych). Inne grupy referencyjne zawierają wyniki badań kopalnego DNA (wyizolowany z materiału biologicznego pochodzącego od martwych od dawna organizmów). Tych ostatnich niestety nie jest zbyt wiele.

W przypadku wysp Brytyjskich dzięki przebadaniu 4 tysięcy osób i stosunkowo ograniczonym migracjom populacji wyspiarskiej szacunki pochodzenia mogą być niezwykle dokładne. Jednak w na terytorium Polski to raczej nie zadziała. Mając zrobiona tradycyjną genealogię, na podstawie autosomalnych badań DNA nie rozstrzygniemy więc, czy nasze skandynawskie pochodzenie etniczne wynika z najazdu Wikingów, czy przemarszu wojsk szwedzkich podczas potopu (według MyHeritage mam ponad 9% skandynawskiego DNA). Także nie dowiem się, czy to przez wioskę moich przodków przemaszerował jakiś Ketling z oddziałem swoich pobratymców (Irlandczyk, Szkot i Walijczyk 5,6%). Może Ketlinga oskarżam bezpodstawnie, bo szkockie korzenie mogą wynikać z czego innego, ale o tym dalej.

Z drugiej strony migracje naszych przodków mogą być całkiem znaczące. Przykładowo mój Prapradziadek Duma de Vajda Hunyad ma grób w Warszawie, ale jego matka z domu Mihailovics już w Budapeszcie. Ślub brała prawdopodobnie na terenach obecnej Rumunii, a tropy jej pochodzenia prowadzą do Serbii.

Co pokazuje MyHeritage

W 2016 roku MyHeritage wystartował projekt Founder Population. W jego ramach przebadano DNA 5 tysięcy osób, które zostały wybrane spośród użytkowników portalu. Według badaczy osoby te miały charakteryzować się wyjątkowo stabilnym miejscem pochodzenia przodków. Porównując te 5 tys. na cały świat, z 4 tys. dla jedynie wysp brytyjskich widać, że dokładność oszacowania pochodzenia etnicznego według MyHeritage musi być znacznie mniejsza niż firmy, która wykonała badania dla wysp Brytyjskich.

O wersji wprowadzonej przez MyHeritage w czerwcu 2024 roku napisałem poniżej.

MyHeritage wyznaczył 42 populacje założycielskie – grupy etniczne. Są to obszary w większości pokrywające kilka państw i nachodzące na siebie. Według pochodzenia etnicznego MyHeritage moimi przodkami był Bałkańczyk, Bałt, Skandynaw i jako jedna grupa: Irlandczyk, Szkot i Walijczyk. Ja się pytam, czy moi francuscy i niemieccy przodkowie nie zostawili mi żadnego dziedzictwa z łańcucha DNA? Co więcej, grupa etniczna określana Europejczyk z Europy Wschodniej, u mnie w ogóle nie występuje. Ale taki zestaw nie powinien nikogo dziwić i całkowicie mieści się w normie mieszkańca mazowieckich równin, a eksperci są w stanie wytłumaczyć dlaczego.

Z drugiej strony co to znaczy, że ktoś ma DNA Skandynawów? Oczywiście pierwsze skojarzenie to Wiking! Tylko że wiking, to był zawód, a osoba go wykonująca mogła pochodzić z obszaru wybrzeży Morza Norweskiego, Bałtyku, a potem Morza Północnego, Kanału La Manche. Pamiętajmy, że król Anglii Wilhelm Zdobywca, był potomkiem wikingów, którzy osiedlili się w Normandii. I tak dalej. Co prawda w XIX wieku, który dla atDNA jest kluczowy, ruchy ludności nie były tak spektakularne, ale też odbywały się różne duże migracje.

Bałkany, też nie były wolne od dużych fal migracyjnych. Nie bez powodu pojawiła się nazwa Kocioł Bałkański.

Pochodzenie etniczne według badań DNA MyHeritage
Moje pochodzenie etniczne według MyHeritage pokazuje jako przynależność do czterech grup etnicznych: Bałkańczyk, Bałt, Skandynaw i jako jedna grupa: Irlandczyk, Szkot i Walijczyk. Liczby w kółkach pokazują wydarzenia z mojego drzewa genealogicznego, które odbyły się na terytorium danego kraju.

Co ciekawe, pochodzenie etniczne wyliczone na MyHeritage z próbki zbadanej przez MyHeritage oraz z próbki zbadanej na Ancestry jest również różne.

Jeden z członków zespołu LiveScience.com, Rafi Letzter wysłał 9 próbek do 3 laboratoriów (AncestryDNA, 23andMe and National Geographic), każda pod innym imieniem i nazwiskiem. Niemal każdy z odczytów etniczności był inny (najlepiej dało sobie radę 23andMe po zmianie algorytmu). Polecam przeczytanie tego ciekawego artykułu.

Pochodzenie etniczne według GEDmatch

GEDmatch jest to portal z darmowymi i niemal darmowymi narzędziami związanymi z genealogicznymi badaniami DNA. Narzędzia nie są tworzone pod kątem marketingu, łatwości użycia, ale jest ich dużo i są ciekawe. Na platformie GEDmatch między innymi jest dostępnych kilka kalkulatorów do wyznaczania pochodzenia etnicznego. Jednak trzeba pamiętać, że w zdecydowanej większości były one tworzone stosunkowo dawno temu. Kalkulatory znajdują się w menu Aplikacje DNA w sekcji Admixture (hetitage).

Menu różnych aplikacji do badań DNA na portalu GEDmatch
Menu darmowych aplikacji GEDmatch

Jakie mam pochodzenie etniczne?

Chciałem spróbować wyliczyć podobnymi metodami moje pochodzenie etniczne. Zacząłem od lewej strony wywodu przodków, czyli Markowskich. Dane o tej części rodziny sięgają końca XVIII wieku, w XIX wieku mieszkali na dobrze określonym terytorium (ziemia dobrzyńska). Dopiero Dziadek się stamtąd wyprowadził. To powinna być najłatwiejsza gałązka. Może i jest i najłatwiejsza, ale nic nie jest oczywiste.

Co prawda w XIX wieku wszyscy przodkowie Dziadka Adama Markowskiego mieszkali w okolicach Rypina znajdującego się w ziemi dobrzyńskiej (obecnie województwo kujawsko-pomorskie). Przez wiele wieków było to pogranicze. Najpierw z plemionami pruskimi, następnie Krzyżakami i w końcu z Prusami. Przez te tereny przechodziły wojska litewskie, szwedzkie, francuskie, a i polskie nie zawsze dobrze traktowały ludność cywilną.

Prawdopodobnie do XIII wieku obszar ten był zasiedlony przez (w uproszczeniu) Polaków, jednak niekoniecznie lokalnych. Cztery grody Dobrzyń (nad Wisłą), Rypin (Starorypin), Księte i Płonna tworzyły coś na kształt „regionu umocnionego”, w którym w tym czasie prowadzono silne osadnictwo drobnorycerskie (za Ambroży Bogucki Grody a osadnictwo drobnorycerskie w ziemi dobrzyńskiej). Od tego czasu ziemia dobrzyńska kilkukrotnie była niemal całkowicie eksterminowana i na nowo zasiedlana. Oprócz ludności lokalnej i Prusów (wbrew obiegowej opinii plemiona pruskie nie zostały wybite przez Krzyżaków, a raczej zasymilowane) jeszcze przez XVI wiekiem sprowadzili się tam osadnicy używający języka dolnoniemieckiego, czyli pochodzący z terenów obecnych północnych Niemiec i Holandii. Potem osadzali nową ludność polscy właściciele ziemscy i urzędnicy, zakonni bracia Dobrzyńscy i Krzyżacy. Nic więc dziwnego, że w XVIII wiecznych księgach kościelnych pomiędzy typowo polskimi nazwiskami jak Markowski, Szymański, Stefański, Adamkowski czy Kowalski można spotkać nazwiska takie jak Rotembarch czy Szwartz. Trochę dziwi Szwyd, a najbardziej pochodzenia węgierskiego Rakocy. Wśród moich przodków zastanawia pochodzenie nazwisk Szpejna, Deja i Federowicz (Fedorowicz).

Dlaczego się o tym tak rozpisałem? Ponieważ razem z kuzynką (metrykalnie i DNA) po tej linii mamy pochodzenie etniczne z grup Bałt, Skandynaw i Irlandczyk, Szkot i Walijczyk. Bałtów łatwo wytłumaczyć, bo to mogą być pozostałości po Prusach. Z kolei ludzie pochodzący z terenów północnych Niemiec i Holandii również mają geny przypisane do grupy Irlandczyk, Szkot i Walijczyk. A skąd Skandynawia?

Natomiast patrząc się w drugą stronę, terytorialnie obszar ten przez MyHeritage jest przypisany do grup etnicznej Europejczyk z Europy Wschodniej i Aszkenazyjczyk (te grupy się zachodzą). A w moim przybliżonym pochodzeniu etnicznym MyHeritage w ogóle nie bierze tych grup pod uwagę. Zastanawiające.

Jak wcześniej napisałem, jest to moja najłatwiejsza linia. Mogłaby być jeszcze jedna linia typowo Polska, którą możemy ciągnąć metrykalnie do XVII. Tam z kolei mamy razem z kuzynką (też metrykalną i DNA) dużą (ponad 20%) domieszkę Bałkańczyków. Ziemia liwska i Bałkańczycy!?

Można spróbować odtworzyć swoje pochodzenie etniczne, sprawdzając, gdzie mieszkali przodkowie urodzeni 200 lat temu (czyli teoretyczny średni zasięg autosomalnych badań DNA). W moim przypadku to 5 pokoleń wstecz (Od strony Ojca urodzeni około 1820 roku, ale Matki to już druga połowa XIX w.)

PrzodekMiejsce urodzeniaGrupa etniczna MHPodrasowana grupa Etniczna MH
Walenty MarkowskiRypin, ziemia dobrzyńskaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Katarzyna KuniszewskaRypin, ziemia dobrzyńskaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Jan SzymańskiŚwiedziebnia, ziemia dobrzyńskaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Marianna KowalskaLubowidz, MazowszeEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Bolesław PolkowskiŁomża, MazowszeEuropejczyk z Europy WschodniejBałt
Kajetana NiemczewskaLitwaBałtBałt
Karol deLamerŻytomierz, UkrainaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Konstancja SurynUkrainaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Karol SmolińskiCzerniowce, UkrainaEuropejczyk z Europy WschodniejBałkańczyk
Róża HoffmanŁętownia, MałopolskaEuropejczyk z Europy WschodniejBałkańczyk
Franciszek BrüchMajdan Średni, UkrainaEuropejczyk z Europy WschodniejBałkańczyk
Helena PietnickaGaje Niżne, UkrainaEuropejczyk z Europy WschodniejBałkańczyk
Michał ZaruskiRóżan, MazowszeEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Walentyna WyrzykOsieck, MazowszeEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej
Aleksander DumaOravita, RumuniaBałkańczykBałkańczyk
Emilia GeberWarszawa, PolskaEuropejczyk z Europy WschodniejEuropejczyk z Europy Wschodniej

Na 16 osób wyszło mi 1 Bałt i raz Bałkańczyk co oznacza po 6% w tych grupach etnicznych i 87% Europejczyk z Europy Wschodniej. Niektóre regiony się pokrywają, jak na przykład część Małopolski poniżej Krakowa oraz Ukraina poniżej Lwowa jest w zasięgi grupy Bałkańczyków. Podobnie północno-wschodnią część Mazowsza można przypisać do Bałtów. Tak zmienioną tabelkę nazwałem „podrasowaną” i według niej już pięcioro przodków mógłbym zakwalifikować do Bałkańczyków, co stanowi ponad 30%. Jest to bliższe wynikowi MyHeritage, ale nadal mało (ale i tak 2 razy więcej niż wskazanie na Ancestry). Myślę, że mógłbym dalej podrasowywać tę tabelkę, ale to już jest zabawa pozbawiona sensu.

Jeżeli bym się cofnął jedno pokolenie wstecz, to pojawiłby się Charles Emile Geber urodzony w Alzacji (w MyHeritage przynależność etniczna Europejczyk z Europy Północnej i Zachodniej, w Ancestry jako Germanic Europe) w 1836 roku. Co więcej, ojciec jego żony Emilii z domu Leubner, a mojej 3 x Prababki (urodzona w Goślicach na Mazowszu) również urodził się na terenie obecnych Niemiec, a rodzina matki Emilii to wcześniejsza emigracja do Polski z terenów Niemiec. Mimo to grupy etniczne związane z zachodnią Europą w moim przypadku wcale nie są wykazywane przez MyHeritage, a Ancestry wskazuje 2% Germanic Europe, komentując, że zakres może być 0-14%. Badając pochodzenie mojego szóstego pokolenia przodków, możemy wyznaczyć, że jeden z 32 przodków ma wpływ na 3% pochodzenia etnicznego.

Jak widać, MyHeritage w ogóle pomija tę część mojego pochodzenia, mimo że nie przekracza to zakresu 200 lat. Ancestry pod pewnymi względami jest dokładniejsze, ale i tak nie przejmuję się, jakie według nich mam pochodzenie etniczne.

Aktualizacja MyHeritage czerwiec 2024

Aktualizacja pochodzenia etnicznego, która zaszła w czerwcu 2024 nazwana V2, wyznaczyła mi diametrialne różne pochodzenie etniczne. Według niej w 100% pochodzę od przodków narodowości: Europejczyk z Europy Wschodniej. Jak widać dla MyHeritage Europa Wschodnia to olbrzymi obszar.

narodowość według MyHeritage V2 Europejczyk z Europy Wschodniej

Co ciekawe pokrywa niemal w 100% to co MH określa jako Bałkany.

Narodowość: Bałkańczyk

Ile od biedy moich udowodnionych papierowo przodków z Węgier, Rumunii, Serbii można by wcisnąć w tą narodowość Eurpejczyk z Europy Wschodniej, to nijak nie uwzględniono komponentu niemieckiego czy francuskiego (a to powinno być co najmniej 3%). Jest co prawda podana Grupa Genetyczna Litwa i Niemcy, ale to chodzi o Litwy i Prus Wschodnich.

Dopiero jak się przechodzi na niski poziom wiarygodności pochodznia etnicznego to wychodzą Niemcy. Co ciekawe wychdzą też Zachodnie Stany Zjednoczone. Nie chodzi pewnie o moich przodków rdzennych mieszkańców Ameryki (MyHeritage pokazuje obszar zamieszkany kiedyś przez Czejenów, Szoszonów itp.), a o naszą emigrację. Tylko, że kuzyni, których poznałem dzięki testowi DNA Ancestry, żyją na wschodnim wybrzeżu i Polska emigracja trafiała głównie na wschodnie wybrzeże.

Moje pochodzenie etniczne według MyHeritage V2. Niski poziom wiarygodności grup etnicznych

Nadal uznaję wyznacznie pochodzenia etnicznego w testach autosomalnych DNA za część humorystyczną.

Zdanie innych na temat wyznaczania pochodzenia etnicznego przez firmy genealogiczne

„W obecnym badaniu stwierdzono, że między raportami otrzymanymi przez wszystkich 16 uczestników wystąpiły rozbieżności, co sprawia, że jest to bardzo realny problem. Nawet jeśli spojrzy się na wszystkie trzy raporty [Ancestry.com, 23andMe i MyHeritage] razem, często trudno jest uzyskać prawdziwy obraz pochodzenia”

Comparative Analysis of Direct to Consumer Genetic Testing Kits, Kristina Amos, Nate Vance, Faculty Advisor: Dr. Kerry Cheesman, Biological and Environmental Sciences Department, Capital University opublikowane w Proceedings of The National Conference On Undergraduate Research (NCUR) 2020, Montana State University, Bozeman MT, March 26-28, 2020

Szczegółowe porównanie raportów o pochodzeniu etnicznym z własną genealogią papierową sięgająca XV wieku. DNA Ethnicity Reports. Who You Are Vs. What They SAY You Are na blogu Trentino Genealogy | Family History for Trentini Descendants

Jak Ancestry wyznaczało pochodzenie etniczne w 2018 roku. Ethnicity Estimate 2018 White Paper

Podjęto również próbę od innej strony: Y-DNA. Przebadano prawie 3 tysiące osób żyjących na terenie Polski pod kątem halpogrupy (czyli bardzo małej rozdzielczości). Wyniki przedstawiono w pracy Y-Chromosome Genetic Analysis of Modern Polish Population.

2 odpowiedzi na „Pochodzenie etniczne według badań DNA”

  1. Katarzyna

    Mam bardzo podobne wyniki na MyHeritage. Co ciekawe, też pominięto Aszkenazyjczyków, chociaż wiem na pewno że wśród moich przodków byli Żydzi z Europy Wschodniej, a najwyższy procent dopasowań DNA mam właśnie z tej grupy etnicznej. Może powtórzę test w innej firmie.

    1. Trzeba pamiętać, że geny od przodków otrzymujemy losowo. Już od dziadków nie wiadomo co się trafi.
      Pokazywałem na przykładzie braci, że teoretycznie można nawet niczego nie odziedziczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *