KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Małgorzata z Przeradowskich Bromirska i jej córki

Strona główna » Blog » Moja genealogia » Małgorzata z Przeradowskich Bromirska i jej córki

O kobietach znacznie trudniej jest znaleźć więcej informacji genealogicznych niż to, co jest zapisane metrykach. Nie dotyczy to oczywiście takich postaci jak Maria Konopnicka, ale rzadko się zdarza, aby zwykłej kobiecie pisały gazety. Chyba częściej się trafiają dokumenty złożone u notariusza jak w tym przypadku.

Najstarsza siostra Zofii Polkowskiej z Bromirskich

Dzięki nieocenionej pomocy p. Zoji Łukszy, która w Archiwum Państwowym w Suwałkach mam dokumenty rady familijnej otaczającej opieką Augustyna Jana Barbowskiego (dwojga imion) wnuka Wincentego i Małgorzaty Bromirskich. W skład rady familijnej opiekującej się Augustynem wchodzili między innymi Stanisław Polkowski (opiekun ze strony matki), a także Stanisław Chamski Sędzia Pokoju Przewodniczący Rady Familijnej) a opiekunką „swojego pupila” była Małgorzata Bromirska.
Na jednym z pierwszych dokumentów z grudnia 1828 znajduje się podpis Małgorzaty Bromirskiej. Wyraźnie widać, że jest on złożony wyrobioną w pisaniu ręką – myślę, że Małgorzata otrzymała dobrą edukację w domu rodzinnym. Mimo krótkiego okresu opieki (Małgorzata zmarła rok później) Augustyn uczył się w dobrze. W szkole obwodowej w Sejnach zachowały się dokumenty, że w 1834 został promowany z nagrodą z klasy 1 do 2, a w 1835 roku został promowany z klasy 2 do 3 i otrzymał list pochwalny.

Podpis Małgorzaty Bromirskiej z Przeradowskich grudzień 1828

Niestety, wtedy w żadnych dokumentach nie znalazłem informacji o imieniu matki Augustyna Jana Barbowskiego – córki Wincentego i Małgorzaty Bromirskich.

Tekla Bromirska

Drugą siostrą Zofii Polkowskiej była młodsza od niej Tekla, która wyszła za mąż za Antoniego Tadeusza Strawińskiego w 1825 roku. Znów bym długo tego dokumentu nie miał, gdyby nie poinformowała mnie o nim p. Łukasza, która odnalazła ten dokument, robiąc kwerendę dla jego potomków. Wielokroć pracownicy archiwów są dobrymi duszkami niosącymi nam, genealogom nieoczekiwaną pomoc.

Marianna z Bromirskich Uszyńska

Małgorzata Bromirska z Przeradowskich zmarła w 1829 roku w majątku Koleśniki Tomasza Uszyńskiego, sędzim pokoju powiatu Kalwaryjskiego. Tomasz Uszyński występuje także w innych w aktach dotyczących mojej rodziny jako świadek, więc był jakoś bliżej związany z rodziną. Początkowo myślałem, że to po prostu bliski znajomy, ale zastanawiał mnie nietypowy zapis w akcie zgonu Małgorzaty podkreślający, że zmarłą opiekowała się Zofia Polkowska. Zapis ten dał mi jeszcze więcej do myślenia, gdy natknąłem się w Suwałkach na akt urodzenia z 1818 roku syna Tomasza Uszyńskiego i Marianny z Bromirskich. Pomyślałem, że związki mogły być też rodzinne. Ale okazało się, że to błędny trop, gdy odnalazłem akt zgonu córki Tomasza i Marianny Mikulicz — Bogusławy urodzonej w Koleśnikach, która zmarła w 1839 roku w wieku 17 lat w Warszawie. Z porównania dat widać, że Tomasz Uszyński z Suwałk, to inny Uszyński niż ten z Koleśnik. Tym bardziej jest to pewne, ponieważ to Marianna z domu Mikulicz i wniosła w posagu dobra Metele z folwarkiem Koleśnickim. [EDIT: później okazało się, że się myliłem. To ten sam Tomasz Uszyński]

Małgorzata Bromirska z domu Przeradowska

Z aktu zgonu Małgorzaty z domu Przeradowskiej dowiedziałem się, że była córką Franciszka i Magdaleny, ale niestety nie było informacji, gdzie się urodziła. Poprzedniego pokolenia mogę szukać jak wiatru w polu licząc na przypadek i dobre serce innych genealogów!

I znów pomogły mi dwa dobre genealogiczne duszki, ale o tym w następnym wpisie.


3 odpowiedzi na “Małgorzata z Przeradowskich Bromirska i jej córki”

  1. Maćku! Jak zawsze czytam z najwyższym zainteresowaniem rzucając wszelkie inne zajęcia!…
    A czy ustaliłeś w których to Koleśnikach zmarła Marianna?
    Pozdrawiam

    • Tak jak napisałem, żona wniosła Tomaszowi Uszyńskiemu w posagu dobra Metele z folwarkiem Koleśnickim. W słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jest tych Koleśników co niemiara, ale tylko dwa w powiecie kalwaryjskim, a ten powiat jest podany w akcie zgonu. Tylko jeden z tych dwu tylko jest z folwarkiem – ten w parafii Simno. Z Majątku Burluny Polkowskich, gdzie mieszkała Bromirska do Koleśnik jest 30 kilometrów, a po drodze mija się majątek Guttów.
      Maciek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.