Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Loża Masońska w Łomży

Strona główna » Blog » Moja genealogia » Loża Masońska w Łomży

Trzeba się przyznać – co najmniej 2 moich przodków było masonami. Czy to coś złego? Kilka razy słyszałem ,że wszystkiemu są winni Żydzi, Masoni i cykliści? Myślę, że zdanie to jest nieco przesadzone. W każdym bądź razie członkami byli i księża, w tym prymasi Polski i przodkowie Wielkich Polaków jak Jan Norwid – ojciec Cypriana, Stanisław Moniuszko dziad Stanisława i pradziad Johna Gielguda – Jan Giełgut, nie wspominając o Potockich, Radziwiłłach, Sołtanach czy Poniatowskich.
Ale i tak w Polsce loże masońskie zostały rozwiązane w 1821 roku.

Poniżej znajduje się lista loży masońskiej w której byli mój 4xpradziad Wincenty Bromirski i 3xpradziad Stanisław Polkowski.
Myślę, że ze względu na charakter organizacji co najmniej część z wymienionych osób stanowiło ich znajomych również z „ziemskiego” życia. Ciekawi mnie czy Stanisław Stał się członkiem loży dlatego, że został zięciem Wincentego Bromierskiego, czy też na odwrót. Czy przynależność do tej loży wpłynęła tylko na moją genealogię, czy też ktoś inny znajdzie pary swoich przodków?
Wśród członków warto jeszcze zauważyć Macieja Maiewskiego – szwagra babki Marii Curie Skłodowskiej.

Loża Masońska w Łomży „Wschodzące Słońce” 1820 rok

według książki Stanisława Załęskiego, (1843-1908), O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich, Wydanie II poprawione w dwóch częściach . Kraków, 1908. Strona 187 tom II (466 strona skanów)

1) Rembieliński Wiktor– 4 st. Mistrz Katedry założyciel
2) Kisielnicki Ignacy – 4 st. Namiestnik Mistrza Kat. Założyciel
3) Trzeszczkowski Jan – 4 st. I. Dozorca
4) Mierzeiewski Damazy – 3 st. II Dozorca
5) Roman Ignacy – 3 st. Sekretarz
6) Maiewski Maciej – 3 st. Mówca.
7) Arciszewski Filip – 3 st. Podskarbi.
8) Grabowski Jan – 3 st. Przysposobiciel
9) Truskolawski Daniel – 3 st. Mistrz Obrzędów.
10) Bromirski Wincenty – 3 st. I Sztuard.
11) Czarnowski Teodor – 3 st. II Sztuard
12) Lutto Jan – 3 st. Jałmużnik
Członkowie czynni:
1) 3. Hansbrant Jan, założyciel – 4 st. Kontroler Skarbu
2) 66. Meyer Jan – 4 st. ditto
3) 2. Rembieliński Wiktor, założyciel – 4 st. Preses Trybunału Łomżyńskiego
4) 21. Trzeszczkowski Jan – 4 st. Prokurator przy Trybunale Łomżyńskim
5) 27. Arciszewski Filip – 3 st. Archiwista Trybunału
6) 18. Bromirski Wincenty – 3 st. Podprokurator przy Trybunale Łomżyńskim
7) 19. Czarnowski Teodor – 3 st. Obywatel
8) 58. Grabowski Jan – 3 st. Sędzia Trybunału
9) 28. Kosiński Andrzej – 3 st. ditto
10) 10. Lentecki Antoni – 3 st. Typograf
11) 9. Lutto Jan – 3 st. Fabrykant
12) 78. Maiewski Maciej – 3 st. Profesor Szkoły Wojewódzkiej (nauki przyrodnicze)rodzina Marii Skłodowskiej
13) 26. Mierzeiewski Damazy – 3 st. Kassyer Trybunału
14) 41. Roman Ignacy – 3 st. Sędzia
15) 70. Rożynkowski Antoni – 3 st. Konserwator Hypotek
16) 45. Rzętkowski Fortunat – 3 st. Komisarz Ekonomiczny
17) 77. Truskolawski Daniel – 3 st. Professor Szkoły Wojewódzkiej (historia)
18) 59. Kapica Benedykt – 2 st. Patron Trybunału
19) 61. Polkowski Stanisław – 2 st. Adiunkt Komisarza Obwodowego
20) 27. Szubert Józef – 2 st. Kupiec
21) 112. Bergan Wilhelm – 1 st. Typograf
22) 97. Fryderycy Jerzy – 1 st. Aptekarz
23) 100. Grodzki Mikołaj – 1st. Dyrektor Poczty
24) 81. L. K. – 1 st.
25) 108. Kühnel Karol – 1 st. Kupiec
26) 82. Makulski Wincenty – 1 st. Professor Szkoły Wojewódzkiej
27) 72. Sandbeck Karol – 1 st. Artysta
28) 105. Targoński Izydor – 1 st. Assesor Trybunału
29) 89. Wyrzykowski Juliusz – 1 st. dotto
30) 11. De Hagen Bar. Karol, założyciel – 4 st. Obywatel
31) 12. Kisielnicki Ignacy – 4 st. Marszałek Powiatu Łomżyńskiego
32) 13. Klimentowicz Jakób – 4 st. Obywatel
33) 8. Prătorius Fred., założyciel – 4 st. Poczmistrz
34) 4. Zeyfert Wilhelm, ditto – 3 st. Nadrachmistrz Komisji Wojewódzkiej
35) 83. Braun Wilhelm – 3 st. Pocztmistr
36) 56. Budziszewski Antoni – 3 st. Obywatel
37) 28. Dembowski Józef – 3st. Sędzia Apelacyjny
38) 23. Filipowicz Ludwik – 3 st. Adiunkt Komisji Wojewódzkiej
39) 62. Geissler Karol – 3 st. Doktor Medycyny
40) 14. Grzędzki Xawery – 3 st. Obywatel
41) 16. Grosman Michał – 3 st. Pocztmistrz
42) 20. Hirner Karol – 3 st. Kontroler Kasy
43) 65. Hłasko Józef – 3 st. ditto
44) 24. Jabłoński Stanisław – 3 st. Jeometra
45) 17. Kamiński Jan – 3 st. Adwokat Sądu Apelacyjnego
46) 49. Kulik Leopold – 3 st. Pisarz Sądu Pokoju
47) 15. Kołowski Stanisław – 3 st. Obywatel
48) 41. Lewicki Jan – 3 st. Obywatel
49) 39. Łazicki Jan 3 st. Komisarz Ekonomiczny
50) 7. Pusz Andrzej – 3 st. Naddzierżawca
51) 29. Rembieliński Andrzey – 3 st. Radca Wojewódzki
52) 5. Schybilla Adam, założyciel – 3 st. Obywatel
53) 6. Truskolaski Franciszek, ditto – 3 st. ditto
54) 42. Wilczewski Kajetan– 3 st. Marszałek Powiatu Biebrzańskiego
55) 36. Boguski Stanisław – 2 st. Adjunkt Komisarza Obwodowego
56) 54. Drewnowski Ignacy – 2 st. Obywatel
57) 55. Filipowicz Kasper – 2 st. Adjunkt Komisarza Obywatel
58) 57. Fryderych Józef – 2 st. Inspektor Miast
59) 52. Jabłonowski Adam- 2 st. Pisarz Sądu Pokoju
60) 35. Klicki Floryan – 2 st. Inspektor Wydziałowy
61) 40. Kuczyński Franciszek – 2 st. Sędzia Trybunału
62) 46. Miłasiewicz Stanisław – 2 st. Komisarz Wojewódzki
63) 75. Sieńkiewicz Józef – 2 st. Nadleśny
64) 79. Skopnik Fryderyk – 2 st. Aktuaryusz
65) 85. Steffanowicz Ignacy – 2 st. Rewizor Komory
66) 84. Toczyński Ignacy – 2 st. Pisarz Komory
67) 80. Wolumin Adam – 2 st. Aptekarz
68) 76. Woyna Woyciech – 2 st. Obywatel
69) 31. Appel Daniel – 1 st. Kassyer Obwodowy
70) 53. Bielakowicz Jan – 1 st. Sekretarz w Komissyi Wojewódzkiej
71) 99. Biłgorayski Franciszek – 1 st. Obywatel
72) 109. Chlebowski Jan – 1 st. Kontroler Komory
73) 113. Dęby Teofil – 1 st. Obywatel
74) 93. Eydziatkowicz Karol – 1 st. Notariusz Publiczny
75) 111. Galiński Józef – 1 st. Porucznik
76) 102. Godlewski Felicyan – 1 st. Porucznik
77) 69. Gumowski Jan – 1 st. Ditto
78) 71. Horodyński Innocenty – 1 st. Major Wojsk Polskich
79) 44. Janczewski Piotr – 1 st. Jeometra
80) 106. Kaczorowski – 1 st. Kontroler Komory
81) 90. Kisielnicki Adam – 1 st. Obywatel
82) 60. Kober Antoni – 1 st. Komisarz w Komisji Wojewódzkiej
83) 63. Krasiński Chryzanty – 1 st. Komisarz Obwodowy
84) 51. Kulikowski – 1 st. Kalkulator
85) 108. Kuskowski Stanisław – 1 st. Professor
86) 48. Lelowski Ignacy – 1 st. Kapitan Woysk Polskich
87) 91. Łukowski Justyn – 1 st. Burmistrz
88) 50. Meyer Leopold – 1 st. Obywatel
89) 92. Modzelewski Piotr – 1 st. Inspektor Wydziałowy
90) 94. Moniuszko Franciszek – 1 st. Sekretarz Komisarza Obwodowego
91) 103. Orłowski Józef – 1 st. Professor.
92) 98. Piaseczki Franciszek – 1 st. Sekretarz Komisarza Obwodowego.
93) 107. Przybylski Walenty – 1 st. Obywatel
94) 87. Przyłuski Jacenty – 1 st. Patron Trybunału
95) 64. Remiszewski Piotr – 1 st. Kapitan Woysk Polskich
96) 67. Ruksza Michał – 1 st. Ditto
97) 88. Stefanowicz Onufry – 1 st. Kalkulator.
98) 68. Świerzbiński Gabryel – 1 st. Obywatel
99) 95. Szadkowski Leonard – 1 st. Adjunkt Komisarza Obwodowego.
100) 110. Tański Józef – 1 st. Obywatel
101) 43. Truszkowski Cyprian – 1 st. Podleśny
102) 100. Wierzbowski Marcin – 1 st. Pocztmistrz
103) 32. Zieliński Józef – 1 st. Porucznik Woysk Polskich.
104) 86. Żmigrodzki Franciszek – 1 st. Burmistrz (miasta Szczuczyna).
Uwolniony
74. Milde Jan – 1 st. Pocztmistrz
Zawieszeni
1) 33 Olszewski Adam – 2 st. Kassyer
2) 38. Dłuski Wacław – 1 st. Kapitan
3) 23. Kőnig Bogumił – 1 st. Aptekarz

Członkowie Honorowi
1) Heinrichs Ludwik – Dyrektor Powiatu Johansburskiego
2) Rembieliński Raymund – Prezes Komisji Wojewódzkiej
3) Wilkoszewski Walenty – Pułkownik
4) Zieliński Ignacy – Radca Stanu
5) Plater Ludwik – ditto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *