Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Strona główna » Blog » Polkowska Wanda » Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas poszukiwań informacji o Dziadku Adamie Markowskim na Polonie natrafiłem na broszurę wydaną w 1924 roku przez Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się w niej skład zarządu Koła, a tam vice-prezes Wanda Polkowska (moja Babcia jeszcze jako panienka) i członek zarządu Adam Markowski. Babcia zaczynała studia w 1918 roku, a Dziadek dopiero w 1921, ale po drodze zaliczyli wojnę, Babcia jeszcze Powstanie Śląskie i skończyli studia w 1926 roku.

Koło Historyków S. U. W.

Pełna nazwa broszury to Studjum historyczne na uniwersytecie : Poradnik dla studentów pierwszego roku. Zawiera wiele praktycznych i szczegółowych informacji na temat zasad studiowania, wykładanych przedmiotów, itp.

Jest więc rozdział poświęcony organizacji Wydziału Filozoficznego, naukom pomocniczym (jest i słówko o genealogii, ale jakże inaczej rozumianej!) i naukom „posiłkowym” (logika, psychologia, języki). Dość dużo miejsca poświęcono podręcznikom i książkom obowiązkowym lub pomocnym w nauce. Za podstawową książkę do nauki genealogii wymienia się wydaną w Lipsku w 1913 roku książkę Genealogie autorstwa Otto Forst – Battaglia (zdaje się w oryginale, ale z odniesieniami do Polski).

W dziale informacyjnym znajdują się nowe przepisy urzędowe mające wpływ na egzaminy na Wydziale Filozoficznym. Dla mnie był bardzo ciekawy — jakże wtedy zupełnie inne były zasady studiowania! np. wstępny (pierwszy) egzamin magisterski zdawało się po zakończeniu drugiego roku studiów. Ale jak się zaliczyło wszystkie egzaminy z obowiązkowych przedmiotów, to wynik egzaminu stanowił wypadkową stopni z uzyskanych zaliczeń. Końcowy (drugi) egzamin magisterski był już w miarę normalny i zdawało się go po kolejnych 5 trymestrach nauki. Zasady te wchodziły w życie dopiero od tego (1924) roku. Dziadkowie, będąc wtedy w połowie studiów, nie musieli zdawać tych egzaminów, a jedynie Egzamin Nauczycielski dający uprawnienia do nauki w szkołach średnich.
W Studjum zebrano również informacje o wykładach z zakresu historii na uniwersytetach polskich, bibliotekach warszawskich i towarzystwach naukowych polskich uprawiających historię.

Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Wanda Polkowskich 1923
Wanda Polkowska zdjęcie z okresu studiów

Na końcu, dla mnie najciekawsze: Koło Historyków St, Uniw. Warsz.
W 1924 roku skupiało 286 studentów, z czego 109 przybyło w roku 1923/24! W skład Zarządu w roku 1923/24 wchodzili: jako prezes — Tadeusz Żebrowski, vice-prezesi — Wanda Polkowska i Ryszard Przelaskowski (Wikipedia), skarbnik — Jadwiga Krauzówna, zastępca skarbnika — Edmund Oppman (Wikipedia), bibliotekarz – Mieczysław Wnorowski, Sekretarz — Maria Kucewiczówna, członek Zarządu — Adam Markowski (Wikipedia).

Opiekunem Koła był Marceli Handelsman (Wikipedia)

Według autorów broszury Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone w lutym 1916 roku, a na stronach Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, które powinno się czuć spadkobiercą Koła Historyków S. U. W., widnieje informacja, że niedawno obchodzili 90-lecie (!?). Tak długo strona nie była uaktualniana?

Nad broszurą pracowali:

Dr. Stanisław Arnold, członek Kom. Red. (Wikipedia)
Aleksy Bachulski (Wikipedia)
Piotr Banaczkowski, sekr. Kom. Red.
Dr. Anna Dembińska (Wikipedia)
Kazimiera Felsówna
Stanisław Groniowski (Wikipedia)
Jerzy Kapliński
Jadwiga Karwasińska (Wikipedia)
Marja Kucewiczówna (Wikipedia)
Władysław Landau
Dr. Tadeusz Manteuffel, czł. Kom. Red. (Wikipedia)
Dr. Anna Minkowska (Wikipedia)
Stanisław Nowakowski, czł. Kom. Red.
Edmund Oppman (Wikipedia)
Wanda Polkowska (Wikipedia)
Ryszard Przelaskowski, przew. Kom. Red. (Wikipedia)
Henryk Sędziwy, czł. Kom. Red.
Dr. Franciszek Skibiński
Adam Stebelski (Wikipedia)
Dr. Aleksander Turyn
Zygmunt Usarek (Wikipedia)
Janina Wądołkowska
Zygmunt Wdowiszewski (Wikipedia)
Dr. Helena Więckowska, czł. Kom. Red. (Wikipedia)
Blanka Winawerówna
Janusz Woliński (Wikipedia)
Bohdan Zawadzki
Tadeusz Żebrowski, czł. Kom. Red.

Jedna odpowiedź do „Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Warszawskiego”

  1. Marek Zieliński

    Ciekawe informacje. Szczególnie te dotyczące dwóch egzaminów magisterskich. Do tego wymieniona postać „Dr. Tadeusz Manteuffel”, późniejszy profesor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *