Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Koeppe, weterynarze, inżynierowie

Strona główna » Blog » Polkowski Stanisław » Koeppe, weterynarze, inżynierowie

Przedstawiciele rodziny Koeppe odnieśli duże zasługi dla polskiej weterynarii, a szczególnie hodowli zwierząt. Dzięki Wilhelmowi takie stadniny jak Janów Podlaski wzbogaciły się o solidny materiał reprodukcyjny, a wnuk Wilhelma, Władysław (według informacji rodzinnych) opiekował się kasztanką Marszałka. Prof. dr hab. Stefan Koeppe był jednym z pierwszych dziekanów Wydziału Nauk o Żywności SGGW.

Jan Krystian Wilhelm Köppe

Pierwsza informacja o Janie Krystianie Wilhelmie Köppe znajduje się w akcie ślubu 22 kwietnia 1822 roku, który odbył się w Warszawie. Pan młody metrykę urodzenia pobrał w swojej parafii w mieście Gera w Saksonii już 30 września 1818 roku, więc prawdopodobnie dopiero po tym terminie wyjechał do Warszawy. W dniu ślubu miał 32 lata, więc znów prawdopodobnie do Warszawy przyjechał już po zostaniu majstrem w cechu kowali. Był synem Jana „handlującego nabiałem” i Elżbiety z Metznerów zmarłych w miejscu jego urodzenia. Do Warszawy przyjechał bez rodziny, która mogłaby asystować przy ślubie. Mieszkał przy ulicy Elektoralnej numer hipoteczny 753.

Jan Krystian Wilhelm Köppe ożenił się z Teresą Karoliną Hepner (nazwisko później zapisywano przez dwa p czyli Heppner) ewangeliczką lat 26, córką Karola stelmacha (rzemieślnika, który zajmuje się wyrobem kół i innych części wozów) i Zofia z Winklerów.

Karol Hepner już nie żył w dniu ślubu, a matka panny młodej, Zofia z Winklerów była wtedy żoną Jana Augusta Schiemanna, również stelmacha pochodzącego z Bösdorf w Prusach, z którym zawarła związek małżeński 26 listopada 1811 roku.

Jan Krystian Wilhelm Köppe zmarł 5 listopada 1830 roku już jako Wilhelm Koeppe. W akcie zgonu wystawionym w parafii ewangelicko-augsburskiej odnotowano również, że pozostawił po sobie 7-letniego syna Wilhelma.

Wilhelm Koeppe

Wilhelm wychowywany był przez matkę i ojczyma, ponieważ Teresa Hepner po śmierci Jana wyszła za mąż w 1832 roku za Franciszka Gintera.

Ze względu na zasługi dla rozwoju hodowli koni, po jego śmierci w dwutygodniku Jeździec i Myśliwy opublikowano jego obszerny życiorys, który w skrócie i z drobnymi wyjaśnieniami przytaczam poniżej. Według autora biogramu rodzina Koeppe pochodziła z Węgier, ale przytoczone powyżej dokumenty pozwalają sądzić, że to stwierdzenie jest błędne.

Po ukończeniu szkół po-pijarskich, w 1845 roku wstąpił do mieszczącej się w Warszawie Szkoły niższych weterynarzy (szkic historyczny z okazji 50-lecia), którą 1846 roku przemianowano na Szkołę Weterenaryi. Ukończył ją z wyróżnieniem w 1849 roku, uzyskując stopień pomocnika weterynaryjnego. Staranie się o uzyskanie stopnia weterynarza było możliwe po zaliczeniu dodatkowych kursów na warszawskiej szkole farmaceutycznej lub na uczelniach zagranicznych. Pochodzący z Drezna Otto Eichler wtedy pomocnik dyrektora, a od 1853 roku Szkoły Weterenaryi namówił młodego Wilhelm do wyjazdu do Drezna. Dzięki listom polecającym został zatrudniony w klinikach weterynaryjnych i odbył studia w Pradze Ceskiej i Berlinie.

Wrócił do kraju w 1852 roku i zatrudnił się w stadninie Janowskiej, gdzie pracował do 1856 roku. Od tego czasu, oprócz leczenia zwierząt, zajmował się pomocą w zakładaniu hodowli koni. Przy jego pomocy z zagranicy sprowadzono znaczną liczbę koni wyścigowych. Doradzał między innymi hr. Augustowi Potockiemu, Leopoldowi bar. Kronenbergowi, Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi.

Swoim doświadczeniem dzielił się, pisząc artykuły do Gazety Rolniczej (1860-70) oraz dwutygodnika Jeździec i Myśliwy (po 1970).

Wilhelm Koeppe zmarł 27 lut 1901 roku w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim na Młynarskiej aleja 60 grób 64.

Wilhelm był żonaty z Zofią Suchocką córka Ludwika i Justyny Tańskiej urodzonej w 1835 roku. Wilhelm i Zofia mieli dwie córki i dwu synów. Udało mi się odnaleźć zaledwie akt urodzenia jednej córki (Zofii Teresy ur. w Warszawie 27.08.1858), a według informacji obie miały być zamężne. Ciekawi są rodzice chrzestni Zofii Teresy: Nestor Du Leaurans urzędnik kolei i Zofia Welinowicz. Z synami Wilhelma i Zofii miałem więcej szczęścia: udało się znaleźć oba śluby, w tym jeden z moją kuzynką Marią Justyną Giro, wnuczką mojego 3xPradziadka Stanisława Polkowskiego. Zofia zmarła w Radomiu 27 czerwca 1893.

Płyta nagrobna Antoniny Giro z domu Polkowskiej matki Marii Koeppe na cmentarzu w Miechowie (dzięki uprzejmości czytelnika bloga)

Wacław Antoni Koeppe

Wacław ożenił się w Łodzi z Jadwigą Smolarską w 1901 roku. Oboje byli urzędnikami kontroli poczty w Łodzi. Mieli co najmniej 2 synów: Tadeusza Stefana (ur. 1903) i Zygmunta Bolesława (ur. 1906).

Rzeźba dłuta artysty rzeźbiarza Alfonsa Karnego przedstawiająca głowę Stefana Koeppe
Rzeźba dłuta artysty rzeźbiarza Alfonsa Karnego przedstawiająca głowę Stefana Koeppe (NAC)

Józef Wilhelm Koeppe

Józef Koeppe urodził się w Warszawie około 1860 roku. W 1886 roku ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu i ożenił się w Warszawie Marią Justyną Giro. Mieli trzech synów Władysława Wawrzyńca (1889-1867), Jana (1892-1937) i Stefana Leszka (1896-1975) urodzonych w Mohylewie, gdzie Jan został wysłany do pracy. Władysław i Stefan poszli w ślady swojego dziadka i studiowali weterynarię (w Dorpacie, we Lwowie, Warszawie). Stali się ważnymi osobami w swoich środowiskach. Szczególnie zasłużonym dla Polskiej weterynarii był Prof. dr hab. Stefan Koeppe. Ich biogramy można znaleźć w piśmie Medycyna Weterynaryjna, 1967 nr 9 Władysława i 2004 nr 5 Stefana. Jan pozostał przy wyborze swojego ojca i został inżynierem.

Zapisali też piękną kartę w walce o Polskę (między innymi wojna 1920 roku, powstanie warszawskie), ale to już XX wiek, którym zwykle się nie zajmuję.

Koeppe drzewo genealogiczne rodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *