Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kaliccy – przodkowie Władysławy Duma de Vajda Hunyad

Strona główna » Blog » Duma de Vajda Hunyad Sándor » Kaliccy – przodkowie Władysławy Duma de Vajda Hunyad

O niektórych osobach w rodzinie mało wiadomo. Czasami nawet wiedza, że taka osoba istniała, zanika. Na przykład tak się stało z moją Praprababką Walentyną Zaruską z domu Wyrzyk. Pradziadek miał 5 lat, kiedy umarła, więc w pamięci rodzinnej w ogóle nie zachowało to nazwisko. Podobnie było z przodkami Władysławy Kalickiej, pierwszej żony Alferda Dumy de Vajda Hunyad (brata mojej Prababci Eugenii po mężu Zaruskiej). Nic dziwnego, że Kaliccy byli mało obecni w pamięci rodzinnej — ojciec Władysławy — Władysław, urzędnik Kolei Nadwiślańskiej, zmarł pół roku przed jej urodzeniem w Ciechnowie w 1893 roku. Mama Władysławy — Helena Izabella z domu Uszycka w 1895 roku, gdy jej córka miała 2 lata, wyszła w Warszawie za mąż za farmaceutę Bolesława Niemierko. Władysława wychowywała się wraz z sześciorgiem przyrodnim rodzeństwem.

Maurycy Kalicki

Władysław Kalicki również miał przyrodnie rodzeństwo. U niego sytuacja była diametralnie różna. To jego ojciec po raz drugi się ożenił i Władysław był synem drugiej żony. Ojcem był Maurycy inżynier-budowniczy działający w Warszawie. W 1865 roku został on mianowany p.o. Budowniczym powiatu Ostrołęckiego. Dlatego Władysław urodził się w Ostrołęce, a nie Warszawie.

Z pierwszą żoną (ślub w Warszawie 28.02.1854) Ludwiką Karolewicz Maurycy Kalicki miał trzech synów: Wincentego Mariana (ur. w Warszawie 1855 roku), Prokopa Ludwika (ur. w Warszawie 1856 roku) i Donata Aleksandra (ur. w Warszawie w 1858 roku) oraz Julię (ur. w Warszawie w 1860 roku) i Antoninę Felicytę (ur. w Warszawie w 1862 roku). Ludwika zmarła rok po urodzeniu córki 24.08.1863 roku.
Maurycy Kalicki ożenił się prawie dwa lata później (20.07.1865) z Leokadia Barbarą Nowosielską córka Adolfa. Ich jedyny syn Władysław Ludwik przyszedł na świat w 1866 roku w Ostrołęce.
Maurycy Kalicki zmarł 25 stycznia 1889, o czym informowała żona z dziećmi w Kurierze Warszawskim.
Informacji o śmierci Leokadii nie udało mi się znaleźć.

Siostra Maurycego — Paulina wyszła za mąż za geometrę Hipolita Olszewskiego. O tyle jest to ciekawe, że Hipolit był wnukiem Gaspara Hurtiga i Rozalii Roesler. Zestawienie tych dwu nazwisk jest na tyle charakterystyczne, że musiałem je odnotować.

Kaliccy - przodkowie Władysławy Duma de Vajda Hunyad
Aby powiększyć obrazek, należy w niego kliknąć.

Nowosielscy herbu Ślepowron

Metrykalnie udało się ustalić, że Adolf Nowosielski był synem Pawła rządcy dóbr Brwinowskich i Julianny Osieckiej. Paweł z kolei był synem Sebastiana Antoniego, również rządcy dóbr Brwinowskich i Zofii Turskiej. Sebastian pochodził ze wsi w Nowosielce w województwie podlaskim (prawdopodobnie chodzi o wieś dziś nazywająca się Mikłasze w powiecie bielskim, w gminie Orla).
Rodzina Nowosielskich herbu Ślepowron została opisana w Wikipedii, a historia Sebastiana Antoniego (używającego swojego drugiego imienia) i jego potomków na portalu Brwinowskim. Według tych informacji bratem Adolfa był między innymi Feliks Nowosielski, przywódca szturmu na Arsenał, bitwy o Olszynkę Grochowską oraz obrony Woli (pierwowzór literackiej wersji Reduty Ordona). W Brwinowie jest rondo jego imienia. Ojciec Adolfa brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, a sam Adolf i drugi brat Teodor brali udział w powstaniu listopadowym.
Historia Nowosielskich jest tak bogata, że warta dalszych badań, sprawdzenia kilku hipotez dotyczących ich dużego drzewa genealogicznego (bo nie wszystko wygląda tak, jak powinno) i osobnego wpisu.

Kaliccy ciąg dalszy

Ojciec Maurycego Kalickiego — Ignacy w akcie małżeństwa jest tytułowany urodzonym, tak samo jak jego wybranka Angela Henkiel. Żeniąc się w 1825 roku, Ignacy mieszkał we Włodawie. Prawdopodobnie już wtedy był Kancelarysta Ekspozytury Solnej, tak jak podano w akcie urodzenia Maurycego z 1826 roku. W kolejnych dwu aktach urodzenia syna Romualda w 1830 roku i córki Heleny Petroneli w 1831 roku był zastępca wójta gminy Witulin.
Właścicielami Witulina byli Wężykowie, w roku 1785 urodził się tam Franciszek Wężyk, którego matka była z Bogusławskich. Nazwisko panieńskie matki żony Ignacego brzmiało tak samo. Nie wiem, czy ta zbieżność jest przypadkowa, czy nie (na pewno nie były siostrami). Z aktu urodzenia jednej z sióstr żony Ignacego — Brygidy Domiceli wiadomo, że ich ojciec był dziedzicem na części wsi Droblin i Koszelówka.

W roku 1836 rejestrując urodziny syna Kacpra Lucjana, Ignacy został określony jako wójt gminy Jagodnica par. Leśna Podlaska, a w 1840 roku przy okazji chrztu córki Pauliny jako wójt gminy Ossówka.

W akcie urodzenia Ignacego Kalickiego co prawda nie ma nazwiska panieńskiego jego matki, ale w akcie urodzenia Feliksa Ludwika Aleksandra z 1811 roku podano wszystkie dane: rodzicami byli Bonifacy i Bogumiła Komornicka.

Udało się jeszcze odszukać jednego brata — Adama. Był on Komornikiem przy Sądzie Pokoju Powiatu Bialskiego do 22 grudnia 1824, gdy został zawieszony za uchybienia. Następnie został wydany za nim list gończy, w którym podano imiona rodziców i wiek (szkoda, że nie podano rysopisu jak w przypadku innych poszukiwanych). Co ciekawe list gończy wydano jako za zbiegłym spisowym, czyli Adam mógł nie popełnić jakichś uchybień, ale po prostu uciec przed służbą wojskową. Wydaje się to być swoistą tradycją rodzinną, bo w 1821 roku Jakub Kalicki lat 29 rodem z wsi Witulin również był poszukiwany jako zbiegły popisowy. Według mnie jest to bardzo prawdopodobne, że Jakub był bratem Bonifacego. Natomiast przewinienia Adama nie były ciężkie, gdyż umiera w Lublinie w 1866 roku jako rachmistrz rządu gubernialnego. W akcie zgonu zaznaczono, że był wdowcem, ale niestety informacji o żonie nie znalazłem.

W akcie ślubu Bonifacego i Bogumiły Komornickiej (ksiądz zapisał Teofila, co na jedno wychodzi) z 1797, niestety nie podano rodziców państwa młodych ani ich wieku. Możliwe, że Bonifacy jest tożsamy z opisywanym przez Bonieckiego Bonifacym Stanisławem synem Karola Kalickiego, który nabył 1737 r. część Wyrzyk od Wyrzykowskiego. Z jego małżeństwa z Petronelą Wyrzykowską, miał synów, urodzonych w parafii Górki, obwodu bielskiego: Bonifacego Stanisława urodzonego w 1759 roku oraz Wawrzyńca urodzonego w 1742 roku. Legitymowali się ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1804 roku. Na tej podstawie można by uznać, że Kaliccy byli herbu Jastrzębiec.

Więcej wiadomo o przodkach żony Ignacego Kalickiego – Angeli Henkiel. Udało się odnaleźć akty zgonu jej rodziców, gdzie zapisano imiona rodziców: Józef i Anna. Boniecki podaje, że Józef z żoną, Anną z Szawnikiewiczów, nabyli Koszelówkę i Droblin w 1776 roku. Czyli wszystko się zgadza. Józef Henkiel dowiódł szlachectwa w Galicyi zachodniej w 1804 roku.

Większość informacji metrykalnych znalazłem dzięki wyszukiwarkom genealogicznym Geneteka i Lubgens. Pozostałe zostały odnalezione w bibliotece cyfrowej Polona.

2 odpowiedzi na „Kaliccy – przodkowie Władysławy Duma de Vajda Hunyad”

  1. Andrzej Mączkowski

    Małżonkowie Paweł Nowosielski i Julia z Osieckich mieli szóstkę potomstwa. Synów Adolfa, Feliksa, Teodora i Andrzeja, którzy wybrali karierę wojskową. Wszyscy brali udział w Powstaniu listopadowym. Feliks i Teodor zostali odznaczeni krzyżem Virtuti Militari — Feliks złotym, Teodor srebrnym. Andrzej zmarł 1 października 1831 roku w lazarecie na Miodowej na skutek odniesionych ran na szańcu 54. Prawdopodobnie o nim w swoich wspomnieniach pisał jenerał Jakub Lewiński, myląc znanego już szerzej w armii powstańczej Feliksa z jego najmłodszym bratem. Feliks po upadku powstania wyszedł z Polski z generałem Rybińskim i 20 tys. armią przez Prusy. Dalsze burzliwe losy Feliksa Nowosielskiego znanego na emigracji jako kapitana pseudonim Zdzisław znamy doskonale. Po Teodorze słuch przepadł wraz z opuszczeniem Polski z chwilą przekroczenia granicy w Galicji.
    Dwie córki Pawła i Juli, Juliannę i najmłodszą z rodzeństwa Franciszkę. Niestety obie zmarły bardzo młodo, Julia w roku 1820 wieku 21 lat a w następnym roku Franciszka mająca niespełna lat 14. Obie spoczywają wraz z rodzicami i dziadkami oraz z innymi osobami z rodziny Nowosielskich i Osieckich w grobie rodzinnym, jedynym jaki pozostał z przykościelnego cmentarza.

    1. genealogia

      Bardzo dziękuję za uzupełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *