Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny

Strona główna » Blog » drzewa genealogiczne » Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny

W artykule przedstawiono różne sposoby jak narysować drzewo genealogiczne rodziny: od najprostszych schematów w Excelu, wzory starych sztychów po różne niestandardowe formy. Zawarto też odesłania do gotowych do druku darmowych szablonów do wypełnienia dla dzieci. Pokazano jak można wykonać schemat drzewa genealogicznego w na co dzień używanych programach, jak Word czy ich darmowych wersjach jak dokumenty Google lub rysunki Google.

W artykule poruszono następujące zagadnienia:

Ze względu na powszechne (także w podręcznikach szkolnych) nazywanie (błędnie!) schematu każdej relacji rodzinnej drzewem genealogicznym, poddaję się tej modzie. Aczkolwiek czasami jednak używam nazw poprawnych.
Uzasadnienie w wielkim skrócie: drzewo genealogiczne to tak naprawdę jest zestawienie potomków wybranej osoby (
Wikipedia). Zapis relacji pomiędzy wszystkim członkami bliższej i dalszej rodziny nazwałem sobie, tłumacząc angielski termin family tree, drzewem genealogicznym rodziny (co w skrócie zapisuję jako drzewo genealogiczne).

Kiedyś nie zastanawiano się jak narysować drzewo genealogiczne, aby przypominało drzewo — roślinę. Najważniejsze było oddanie relacji rodzinnych na przestrzeni wielu pokoleń. Ozdobniki w formie listków, pni i gałęzi były podporządkowane treści, jaką chciano przekazać. Obserwując obecne graficzne przedstawienia zależności rodzinnych widać, że autorzy uważają za najważniejszą rzecz upodobnienie schematu do rysunku drzewa jako rośliny. Dopiero potem myślą jak nagiąć schemat drzewa genealogicznego do rysunku. Zdarza się nawet, że chcąc zrobić ładny rysunek, autor niewłaściwe odwzorowuje relacje rodzinne. Chyba jednak nie jest to najlepszy pomysł, szczególnie w zdaniu dla ucznia szkoły podstawowej.

Jak narysować drzewo genealogiczne

jak narysować drzewo genealogiczne rodziny - wzór bardzo dużego drzewa
Rysunek drzewa genealogicznego wykonany przez Katarínę Schmiesterovą
Drzewo genealogiczne - wzory jak narysować drzewo genealogiczne
Drzewo genealogiczne – wzory jak narysować drzewo genealogiczne przykłady ze strony harrisknudsen.dk

Darmowe szablony znajdują się również na stronie National Genealogical Society.

Szablon drzewa genealogicznego w Google drawings
Szablon drzewa genealogicznego (wywodu przodków) wykonanego w Google drawings
Szablon drzewa genealogicznego 5 pokoleń wykonany w Google drawings
Szablon wywodu przodków 5 pokoleń wykonany w Google drawings.
Szablon drzewa genealogicznego do wypełnienia z poddrukiem

Gdy rodzice mają rodzeństwo

jak narysować drzewo genealogiczne rodziny
Drzewo genealogiczne rodziny wzór wykonany w programie Excel

Jak duży powinien być rysunek

Narysować drzewo genealogiczne rodziny zawierające 4 – 5 pokoleń można już na kartce papieru A4, ale jeśli chcemy dodać zdjęcia osób (czy nawet herby), wrysować schemat połączeń w rysunek drzewa to warto już użyć karton w formacie B2 a nawet B1. Niestety, drukarki dla tych rozmiarów papieru znajdują się zwykle w specjalistycznych zakładach, więc w takim przypadku musimy liczyć na zdolności plastyczne swoje lub dziecka.

jak narysować drzewo genealogiczne rodziny
Akwarela wywodu przodków rodzeństwa Geber autorstwa Aleksandry Ogórkiewicz

Jakie informacje zamieścić w drzewie genealogicznym rodziny?

W najbardziej okrojonej wersji powinny być przynajmniej imiona. Dalej idąc, można dodać nazwiska (w przypadku mężatek zwykle podaje się nazwisko panieńskie lub ostatnie używane). Często nazwiska zapisuje się dużymi literami. Jeżeli nie znamy imienia lub nazwiska wstawiamy literkę N. Kolejnym elementem to lata urodzeń i ewentualnych zgonów. W przypadku osób żyjących podaje się datę urodzin i nie wypełnia się pola z datą zgonu. Gdy data jest nieznana, należy wstawić znak zapytania (np. 1787-?).

Inną notacją jest zapisanie w drzewie genealogicznym daty urodzenia z poprzedzającą ją gwiazdką (*), a daty zgonu krzyżykiem (†). Datę małżeństwa możemy zapisać na linii łączącej małżonków, poprzedzając datę literą x lub znakiem nieskończoności (∞).

Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny herb
Dla niektórych ciekawym dodatkiem może być herb, który można umieścić na ścianie nawet na zewnątrz budynku

Jak narysować drzewo genealogiczne, gdy nie chcemy użyć autentycznych portretów przodków

Wizerunki „przodków” w drzewie genealogicznym

Drzewo genealogiczne Portrety przodków OW
Drzewo genealogiczne wzór wykonany w programie Ahnenblatt.
Drzewo Genealogiczne portrety przodków - Wywód przodków
Wywód przodków wzór wykonany w programie Ahnenblatt.

Portrety „przodków”

Znajdujące się powyższych grafikach portrety „przodków” wykorzystałem w celach dydaktycznych. Korzystam z nich także, gdy chcę zanonimizować swoje drzewo (nie wszystkim chcę pokazywać swój szczegółowy wywód przodków). Czasami też dodaje je do urozmaicenia niektórych swoich wydruków drzew genealogicznych.

„Portrety” mogą być przydatne przy odrabianiu pracy domowej dla dzieci ze szkół podstawowych nie tylko wtedy, gdy brakuje czyjegoś zdjęcia. Tak jak pisałem przy okazji poradnika Jak zrobić drzewo genealogiczne, z pracą tą mogą być związane pewne prawne aspekty. Wywód przodków czy drzewo genealogiczne zawierają dane osobowe osób żyjących. Zdjęcia, daty i miejsca urodzenia w połączeniu z imieniem i nazwiskiem, nie tylko podlegają pod sławetne RODO. Bywają osoby, które nie życzą sobie upubliczniania ich wizerunków, a niektóre dane osobowe wręcz nie jest rozsądnie udostępniać publicznie. W niektórych szkołach zdarza się, że prace dzieci wywieszane są na ogólnodostępnych korytarzach. Są to miejsca publiczne (szczególnie gdy po południu lub weekend sale są udostępniane różnym osobom, lub organizacjom). Dlatego, przygotowując drzewo genealogiczne do szkoły, warto co najmniej poinformować osoby, które mają na nim się znajdować, że wykorzystujemy ich dane i wizerunek. Szczególnie wtedy, gdy praca domowa dzieci ma zawisnąć w przestrzeni publicznej.

Poniżej znajdują się portrety „przodków”, które zebrałem podczas moich poszukiwań w bibliotekach cyfrowych, głównie Polonie. Same rysunki z których wycinałem postacie, popiersia i główki należą do domeny publicznej (wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę). Natomiast, wyszukanie, zgromadzenie i wstępna obróbka grafik wymagały mojej pracy, więc ja je udostępniam na licencji: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne (CC BY-NC).

Kobiety lata 60-te XIX wieku

Mężczyźni lata 60-te XIX wieku

Dzieci lata 60-te XIX wieku

Kobiety z przełomu XIX i XX wieku

Kobiety przed I wojną światową

Chłopcy przed I wojną światową

Dziewczynki przed I wojną światową

Kobiety lata 30-te XX wieku

Mężczyźni lata 30-te XX wieku

Inne formy drzew genealogicznych rodziny

drzewo genealogiczne ze zdjęciami przygotowane prze Panią Ewę Otceten
drzewo genealogiczne ze zdjęciami przygotowane przez Panią Ewę Otceten

Jeżeli chcemy mieć drzewo genealogiczne rodziny w formie książki, można sięgnąć po albumy genealogiczne czy książki do wypełnienia (świetnie też nadają się na prezent).

Jeżeli ktoś by chciał zająć się genealogia hobbistyczną na poważnie, warto zainteresować się niedawno wydanymi książkami Małgorzaty Nowaczyk Poszukiwanie przodków oraz Grażyny Rychlik Praktykowanie genealogii.

Artykuł z cyklu Kurs dla początkujących genealogów – materiały