Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie

Szukając informacji o moim przodku Michale Ollendrze natrafiłem na bardzo ciekawą pozycję zatytułowaną: „Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazyum im. Franciszka Józefa I. we Lwowie : 1858-1908.” Obejmuje ona czasy nie tylko od 1858 roku, ale również historię, gdy funkcjonowało jako filia gimnazjum wcześniej nazywanego dominikańskim dominikańskim, a następnie niemieckim czy drugim. Tak więc w książce dostępne są listy uczniów, którzy rozpoczynali naukę od 1851 roku do 1908. Jest to kilka tysięcy osób opisanych z imienia, nazwiska oraz lata uczęszczania do gimnazjum. Często również występują roku urodzenia oraz imiona ojców. Publikacja ta jest bardzo ważna, ponieważ dopiero od 1868 roku wydano pierwsze drukowane sprawozdanie tego gimnazjum. Następnie nastąpiła przerwa na lata 1869-1876 i szansa znalezienia takiego sprawozdania jest dopiero od następnego roku. Oczywiście oprócz spisów uczniów znajdują się informacje o wszystkich dyrektorach i nauczycielach tej placówki – są tam też ich zdjęcia.
Księga oczywiście zawiera nie tylko spisy – bardzo barwne są wspomnienia wychowanków, często przypominają książkę Wspomnienia Niebieskiego mundurka Wiktora Gomulickiego. W pracy zebrano również niektóre z przemówień wygłoszonych podczas uroczystości 50-lecia placówki. Najbardziej ucieszył mnie poniższy fragment wystąpienia dr. Franciszka Majchrowicza:
„Pomiędzy uczniami, którzy podówczas uczęszczali do zakładu znajdujemy z pomiędzy wybitniejszych lub więcej znanych osób nazwiska: w klasie Iszej: ks. Karola Fischera, Biskupa-Sufragana z Przemyśla, w klasie IIej Józefa Lankiewicza, Radcę Dworu i starostę przemyskiego, ks. Ludwika Ollendra, kanonika i proboszcza, Stanisława Dobrzańskiego, syna Jana Komedyopisarza i dyrektora teatru.
Oczywiście chodzi o brata mojej 3xprababki – Ludwika Ollendra, o którym dopiero co pisałem, a grób odnalazłem dzięki genealogiczne.pl.

Zdjęcie gmachu gimnazjum im. Franciszka Józefa ze strony https://www.lvivcenter.org/pl/
Gmach gimnazjum im. Franciszka Józefa ze strony https://www.lvivcenter.org/pl/

Gimnazjum im. Franciszka Józefa I. we Lwowie

Jako samodzielne gimnazjum zadebiutowało w roku szkolnym 1857/58. Przez pierwsze 10 lat działalności było to jedyne w Galicji gimnazjum z językiem wykładowym polskim. Początkowo były tylko 4 niższe klasy – dokończenie edukacji następowało w gimnazjum niemieckim. Od 1865 uczniowie mogli uczęszczać także do klasy V-VII, a od 1867 była dostępna najwyższa, VIII klasa. W tym kalendarium warto wspomnieć, że na terenie Galicji dopiero od 1869 roku wprowadzona język polski w urzędach i wszystkich szkołach.
Gimnazjum pierwotnie mieściło się w domu przy ul. Blacharskiej 11. Kamienica ta nazywała się „Pod Gęsią” i warunki tam panujące były adekwatne do nazwy. Wraz z rozszerzeniem do VII klas nastąpiła przeprowadzka do zabudowań dawnego klasztoru Bernardynów przy ul. Wałowej 18. W latach 1875–1876 według projektu architekta Juliusza Hochbergera specjalnie dla Gimnazjum wzniesiono gmach przy ul. Batorego 5. Od 1919 roku patronem szkoły został Król Stefan Batory.

2 thoughts on “Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie”

  1. Teresa Tarłowska

    W starych domowych dokumentach posiadam trochę zniszczone zębem czasu tablo absolwentów III gimnazjum we Lwowie z roku 1904. Właściwie chciałabym je przekazać jakimś zbiorom archiwalnym ale zupełnie nie wiem kto byłby tym zainteresowany. Szkołę tą ukończył mój dziadek Jan Składnik i w książce wyżej opisanej jest również wymieniony. Niestety na tym tablo nie umiem go zlokalizować ponieważ zdjęcia nie są podpisane.

    1. Dziękuję za informację. Spróbuję się zorientować wśród braci genealogów, jaka instytucja była by najlepsza. Z przyjemnością też bym pokazał skan tablo. Może znajdzie się osoba, której coś ono powie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *