Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Dziennik Warszawski – pierwsza warszawska gadzinówka

Strona główna » Dziennik Warszawski – pierwsza warszawska gadzinówka
Dziennik Warszawski Mikołaj Pawliszczew
Nikołaj Pawliszczew, przed 1877 (Wikipedia)

W latach 1864-1914 wychodził w Warszawie organ carskiej administracji zatytułowany Dziennik Warszawski (Варшавский дневник) – wikipedia. Został on stworzony na polecenie namiestnika Fiodora Berga przez Mikołaja Pawliszczewa (ten od Herbarza rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, najwyżej zatwierdzonego — poruszone w Herbarz herbarzowi nierówny i mąż siostry Puszkina) w celu kompromitowania i szkalowania działaczy polskiej emigracji.
Drukowano w nim także ważniejsze dokumenty administracji zaborczej oraz inne informacje urzędowe, a także ciekawe dane statystyczne. Wśród rozporządzeń i objaśnień można wskazać na przykład instrukcję dotycząca żałoby — zakazująca osobom nieuprawnionym jej noszenia. Ciekawe są na przykład miesięczne statystyki przewozu pasażerów przez Kolej Wiedeńską czy dane cenzury o ilości oficjalnie wydawanych publikacji. W części nieurzędowej pojawiało się znacznie więcej informacji o urzędnikach zaborcy niż w innych gazetach warszawskich tego okresu. Tłumaczono również (czasem w bardzo pokrętny sposób) niepopularne działania władz.

Dziennik Warszawski - pierwsza warszawska gadzinówka
Dziennik Warszawski 20 czerwca (2 lipca) 1964 rok
Dziennik Warszawski - pierwsza warszawska gadzinówka

Zaślubieni, zmarli w Warszawie

Przez stosunkowo krótki czas podawano zestawienia zaślubionych i zmarłych w Warszawie. Niestety nie są one pełne i w większości dotyczą starozakonnych (szczególnie śluby). Dość szybko (w 1866 roku) zrezygnowano z podawania nazwisk i zastąpiono je czystą statystyką, ale opartą o datę rejestracji zdarzeń, a nie rzeczywistego czasu, w związku z tym widać następujące komasację po niedzielach i świętach. Mimo niedoskonałości informacje mogą być przydatne szczególnie dla Ewangelików, których księgi z lat Warszawy 1863-1873 nie przetrwały.
Dziennik Warszawski jest dostępny w Polonie z lat 1864-1874 (1872 4 numery, z 1873 1874 tylko po jednym numerze), a w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1864-76 oraz w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

Warstwa tekstowa (OCR od ang. optical character recognition) jest bardzo kiepskiej jakości, wobec tego podjąłem próbę przepisania tych informacji. Na razie są to tylko zaślubieni, zmarli w Warszawie w grudniu 1864 i 1 stycznia 1865. Wśród ślubów chrześcijan znajduje się także nigdzie indziej niewystępujący ślub Charlesa Gebera z Emilią Leubner. Patrząc się, że błędy występują zarówno w imieniu, jak i nazwisku panny młodej (podano Eleonora Laubner), można mieć wątpliwości co do poprawności innych zapisów.

Autor: Maciej Adam Markowski

Strona główna » Dziennik Warszawski – pierwsza warszawska gadzinówka