Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie

Strona główna » Blog » genealogia znanych osób » Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie

Na potrzeby artykułu, w którym przedstawiłem swoje odkrycia o Zaruskich – kuzynach Marii Curie przygotowałem jak najpełniejsze drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie (zatrzymałem się na pokoleniu dzieci Marii, aby nie wkraczać w czasy osób żyjących). Jest to chyba najpełniejsze zestawienie, jakie jest łatwo dostępne w Internecie. Niestety, na wykresie nie udało się zmieścić wszystkich zebranych danych, a i warto by było podać źródła, z jakich korzystałem, a w szczególności autorów opracowań.

Maria Skłodowska-Curie wywód przodków
Nowoczesne przedstawienie wywodu przodków Marii

Grób rodzinny Skłodowskich

Pierwszym punktem do genealogii Skłodowskich jest ich grób rodzinny na Warszawskich Powązkach. Oprócz symbolicznego pochówku Naszej Noblistki spoczywa tam kilkanaście osób z jej najbliższej rodziny. Dokumenty z inwentaryzacji w tym zdjęcia i inskrypcje można obejrzeć na stronach Urzędu Miasta Warszawy. Większość z tych osób można zobaczyć w drzewie rodzinnym znajdującym się w Wikipedii. Z kolei groby brakujących osób łatwo znaleźć używając wyszukiwarki. Wciąż jednak nie udało mi się odnaleźć grobu babki matczynej czyli Marii z Zaruskich Boguskiej.

Rodzina Skłodowskich na Mazowszu i w Świętokrzyskim

Maria i Bronisława Skłodowskie - drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej – Curie
Maria i Bronisława Skłodowskie z książki Maria Skłodowska-Curie : Autobiografia, 1960 opublikowanej na portalu Polona

Ojciec Marii, Józef Skłodowski utrzymywał bliskie stosunki zarówno ze swoim rodzeństwem, jak i rodzeństwem swojej żony. Witać to, chociażby po wizytach Marii u nich. Zostały one opisane w wielu pozycjach literatury przedmiotu, między innymi w książce Teresy Kaczorowskiej „córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza” dostępnej na stronach Związku Literatów na Mazowszu. Rodzina Skłodowskich była również związana okolicami Kielc. Przeczytać możemy o niej w książce-przewodniku „Maria Skłodowska-Curie i jej rodzina w świętokrzyskiem” do której dokumenty zbierali i je opracowali Ryszard Garus, Jacek Skrzypczak i Elżbieta Stec. Dzięki tym książkom stosunkowo dobrze znamy wujostwo i stryjostwo Marii oraz ich potomków.

Wcześniejsze badania Zaruskich, informacje zawarte w powyższych pozycjach plus indeksy i drobne artykuły znalezione przez wyszukiwarkę Google sprawdzone z aktami metrykalnymi pozwoliły stworzyć pełne drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie.

Pochodzenie Marii Skłodowskiej-Curie po mieczu zostało dokładnie przebadane przez Zygmunta Lasockiego i opisane w Miesięczniku Heraldycznym z 1936 roku nr. 4 oraz 5-6.

Genealogia pracą zespołową

Dzięki dr Adamowi Pszczółkowskiemu poprawiłem kilka błędów w wywodzie przodków Marii Skłodowskiej.
Bardzo dziękuję Pani Monice Nyczance za poprawki i uzupełnienia dotyczące osób współczesnych Marii Skłodowskiej Curie.
Osoba używająca nicku Mariusz_14 na portalu Polskiego Towarzystwa Genealogicznego dostarczyła nowe informacje ze Szczepankowa dotyczące przodków Felixa Boguskiego żyjących w XVIII i XIX wieku.
Na podstawie tych informacji dopisałem również przodków Katarzyny Kisielnickiej bazując na herbarzu Bonieckiego. Przy okazji zastrzegam się, że dane z herbarza nie muszą być poprawne.
Naniesiono poprawkę zgłoszona przez Mariusza Kalinowskiego w 2018 roku dotyczącą wywodu Boguskich.

Bardziej dokładne informacje o istniejących dokumentach źródłowych dotyczących samej Marii można znaleźć na blogu Grażyny Rychlik Praktykowanie Genealogi.

Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie

Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej
Drzewo genealogiczne rodziny Marii Skłodowskiej Curie rysunek wygenerowany w programie Ahnenblatt

Więcej informacji jak wydrukować drzewo genealogiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *