KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Wyrzyk Walenty

Wyrzyk Walenty - zdjęcie z zesłaniaWyrzyk Walenty urodził się 14 lutego 1830 roku w Pniewniku, zmarł 28 maja 1903 roku w Pułtusku. Syn Piotra (Józefa) Wyrzyka szlachcica, który najpierw gospodarzył w dzierżawionych majątkach, a następnie został ekonomem różnych folwarków w ramach dóbr Wilanowskich. Leśniczy w majątku Ruchna k. Węgrowa, gdzie w 1850 roku poślubił Feliksę Ołtuszewską (15 lat wcześniej w tym samym majątku urodziła się Bronisława Marianna Boguska – matka Marii Curie Skłodowskiej)
Od 1 lipca Wyrzyk Walenty został zatrudniony jako podleśny lasów dóbr Osieckich, a od 1 października 1853 Adjunkt przy Nadleśnym Jeneralnym. Następnie, 1 lipca 1856 osiągnął stanowisko Leśniczego lasów Osieckich i w końcu 1 lipca 1862 został Leśniczym lasów Zastowskich. Jednocześnie z tą funkcją, Walenty Wyrzyk pełnił obowiązki wójta Gminy Wawer. Podczas powstania styczniowego, za współpracę z powstańcami styczniowymi zesłany do Krasnoufimska.

Wyrok Audytorjatu

„Pełniący obowiązki wójta gminy Walenty Wyżyk uznany został za winnego, że pozwolił mieszkać w gminie Wawer bez jakichkolwiek dowodów i to w ciągu dwóch miesięcy niejakiemu Rutkowskiemu przybyłemu z Warszawy, który jako podejrzany, wysłany był do Rosji do robót publicznych. Prócz tego na podstawie zeznań Hofmana i odezwy naczelnika III okręgu korpusu żandarmów Wyżyk pozostaje w podejrzeniu, że popierał powstanie, gdyż wiedział, a nie doniósł, iż oddziały powstańcze znajdują się i ukrywają w gminie Wawerskiej, a nadto, iż wydawał powstańcom paszporty i zawiadamiał ich o ruchach wojsk. … Wyrok Audytorjatu zapadł 19 marca 1864 roku. … Wyżyka po zaliczeniu mu czasu spędzonego w więzieniu licząc od 5 listopada 1863 r. na zamieszkanie w jednej z odległych guberni Cesarstwa i oddanie pod dozór policji.”

Po powrocie z zesłania

Ze względu bardzo dobrą opinię, po powrocie z zesłania, znów został zatrudniony w dobrach wilanowskich. Początkowo nie miał stałego stanowiska, ale od 1 lipca 1867 zaczął zarządzać folwarkiem Olszak pod Pułtuskiem. Było to ostatnie miejsce zatrudnienia.
Wyrzyk Walenty został opisany w prasie jako jedna z głównych osób walczących z wielkim pożarem Pułtuska. Uważa się, że pożar ten był inspiracją dla Henryka Sienkiewicza przy opisywaniu pożaru Rzymu w Quo vadis.
Żonaty z Feliksą Ołtuszewską (ślub w 1850 roku w Węgrowie). Ojciec Mariana Marcina (1852-1918), Walentyny Joanny po mężu Zaruskiej (1857-1885), Władysławy Józefy po mężu Jarocińskiej (1861-1882), Marii Gabrieli (1863-1882).


 • Warto prowadzić blog genealogiczny

  Gdyby nie ten blog genealogiczny nigdy nie dostałbym wielu dokumentów i informacji na temat moich przodków. Przez kilka lat swoje odkrycia genealogiczne spisywałem w wielu dokumentach na komputerze, które ciągle uzupełniałem i zmieniałem w miarę postępu poszukiwań. Jednakże z czasem stawały się one coraz mniej czytelne ze względu rosnącą liczbę przodków, krewnych, bocznych ścieżek. Znalezienie […]

 • Zesłańcy po Powstaniu 1863 w Krasnoufimsku

  Zesłańcy po Powstaniu 1863 w Krasnoufimsku

  Przygotowując post o udziale Walentego Wyrzyku w Powstaniu Styczniowym i jego zesłaniu zauważyłem, że posiadane w zbiorach rodzinnych zdjęcie zesłańców jest identyczne jak zdjęcie zamieszczone na okładce książki Jakuba Salingera „Etapem z Warszawy do Krasnoufimska”. Natychmiast zamówiłem tą pozycję na Allegro i wczoraj wieczorem odebrałem.Książeczka jest formatu serii B5, jak niektórzy może pamiętają, wielkości książeczek […]

 • Oficjaliści w dobrach wilanowskich

  Oficjaliści w dobrach wilanowskich

  Parę dni temu pisałem o odnalezieniu tropu swoich przodków w pracy pani Barbary Smoleńskiej „Oficjaliści dóbr wilanowskich (1800-1864)” czyli w czasach gdy właścicielami byli Potoccy. Teraz mam tą pracę przed sobą. Co prawda nie wnosi ona więcej do mojej genealogii niż napisałem wcześniej, ale informacje tam zawarte pomogły mi rozszerzyć wiedzę o środowisku w którym […]

 • Wyrzykowie – oficjaliści dworscy z Wilanowa, Ursynowa

  Wyrzykowie – oficjaliści dworscy z Wilanowa, Ursynowa

  Na razie od strony Ołtuszewskich marne są szanse na znalezienie aktu ślubu Walentego Wyrzyka z Feliksą Ołtuszewską. Postanowiłem sprawdzić, czy Wyrzykowie będą bardziej łaskawi. Po pierwsze przejrzałem jeszcze raz Genetekę. W akcie ślubu z 1853 roku Antoniego Wyrzyka urodzonego w Pniewniku w 1831 roku znalazłem informację, że był synem Piotra Wyrzyka, ekonoma wsi Moczydło i […]

 • Mój przodek brał udział w powstaniu styczniowym

  Odkryłem, że mój przodek brał udział w powstaniu styczniowym! Postaram się przedstawić jak do tego odkrycia doszło. W poprzednim wpisie wspomniałem, że Walentyna Zaruska z domu Wyrzyk zniknęła z pamięci rodzinnej Jarocińskich. W mojej rodzinie też mało o niej było wiadomo – mam zdjęcia Michała Zaruskiego z synami, ale już bez niej.