Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Wyrzyk Marek


  • Zamek Liw i muzeum

    Zamek Liw i muzeum

    Niedawno wspominałem, że Wyrzykowie byli zwolnieni z utrzymywania Zamku Liw. Oczywiście, koniecznie musiałem odwiedzić to miejsce – zobaczyć na co moi prawdopodobni przodkowie nie musieli łożyć. Okazuje się, że książęta mazowieccy całkiem dobrze sobie dawali radę bez pomocy okolicznej szlachty. Dopiero w 1537 roku ziemia liwska jako ostatni skrawek niezależnego księstwa mazowieckiego została włączona do…