Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Suryn Jan


  • Suryn herbu Massalski — prawie rozwiązana legenda rodzinna.

    Suryn herbu Massalski — prawie rozwiązana legenda rodzinna.

    Tytuł jest troszeczkę na wyrost, ale małymi kroczkami, w kilkuletnich odstępach udaje się odkryć kolejne potwierdzenie legendy rodzinnej. Z wcześniejszego swojego wpisu Własność ziemska na Ukrainie w 1860 roku. Punktem startu była pamięć rodzinna: jakiś Massalski Suryn ożenił się z Adelą de Surdio i mieszkali w majątku Bratałów na Podolu. Ich córka, Konstancja była żoną…