KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Smolińska Ewa Emilia

Smolińska EwaEwa Smolińska po mężu Markowska urodzona 1 stycznia 1936 roku w Warszawie zmarła 12 września 2003 roku w Warszawie.

W 1952 roku ukończyła liceum im. Powstańców Warszawy i została przyjęta na studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej.
W 1957 roku odbyła miesięczny staż w firmie Marconi Instruments Limited, a następnie Imperial College of Science and Technology University of London.
Po ukończeniu studiów, w 1959 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta.
W 1966 roku, gdy z dwóch zakładów IPPT (Zakładu Elektroniki oraz Zakładu Magnetyków) oraz Zakładu Technologii Półprzewodników IF PAN powstał Instytut Technologii Elektronowej nie zmieniając „biurka” zmieniła pracę. W ITE została awansowana na starszego inżyniera, a po obronie pracy doktorskiej pod tytułem „Pomiar ruchliwości nośników ładunku w półprzewodniku niejednorodnym” w 1969 roku została adiunktem. Na tym stanowisku pozostała do emerytury, na którą przeszła 31 grudnia 1990 roku.

Była współautorem patentu na „Sposób pomiaru ruchliwości nośników ładunku w półprzewodnikach niejednorodnych” uznanego w 1970 roku.

Córka Adama Smolińskiego i Wandy Zaruskiej.
Żona Janusza Markowskiego
Matka Macieja Markowskiego

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 87-5-1).


  • Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

    Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

    Pradziadkowie Zaruskich i Smolińskich wybierali do mieszkania kamienice w centrum Warszawy. Polkowscy po przybyciu do Warszawy z rewolucyjnego Petersburga również zdecydowali się na mieszkanie w samym centrum miasta, ale z czasem wybrali dom rodzinny na ówczesnych peryferiach stolicy.