Wacław Polkowski – budowniczy w II RP

Wacław Polkowski – budowniczy w II RP

Obserwując prężne działania Stowarzyszenia Parku Kulturowego TRCN mające na celu zachowanie pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach pod Warszawą uświadomiłem sobie, że nie napisałem jeszcze większego tekstu o moim Pradziadku
read more
Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

Pradziadkowie Zaruskich i Smolińskich wybierali do mieszkania kamienice w centrum Warszawy. Polkowscy po przybyciu do Warszawy z rewolucyjnego Petersburga również zdecydowali się na mieszkanie w samym centrum miasta, ale z czasem wybrali dom rodzinny na ó...
read more
Akta personalne w Centralnym Archiwum Wojskowym

Akta personalne w Centralnym Archiwum Wojskowym

Z księgi Ciotki można wysnuć wniosek, że Polkowscy w Rosji stworzyli klan trzymającego się razem rodzeństwa. Moi Prapradziadkowie Bolesław i Kajetana Polkowscy mieli co najmniej 10-ro dzieci. Niestety, mimo sprawdzenia ksiąg metrykalnych z parafii Ser...
read more
Pamiętnik Ewy Kokczyńskiej

Pamiętnik Ewy Kokczyńskiej

Ewa Kokczyńska nie jest ze mną nie spokrewniona – i nie występuje w żadnym drzewie genealogicznym w którym są członkowie mojej rodziny (nawet na tym dziwnym Geni, gdzie jestem już powiązany z 80 milionami osób). A jednak losy jej rodziny...
read more