KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Markowski Janusz

Markowski JanuszJanusz Markowski ur. 8 czerwca 1935 roku w Warszawie zm. 30 września 2001 w Warszawie.
W 1952 roku, mając 17 lat, zdał maturę w liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Dzięki uzyskania tytułu laureata 3 edycji Olimpiady Matematycznej dostał się bez egzaminów na Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1958 roku z dyplomem mgr inż. z oceną bardzo dobrą. Już w 1957 roku został zatrudniony na stanowisko asystenta w Katedrze Układów Elektronicznych Wydziału Łączności. Mimo zmian organizacyjnych i nazewnictwa, w tej jednostce przepracował całe życie na stanowiskach starszego asystenta, wykładowcy, adiunkta i starszego wykładowcy.
W 1966 roku uzyskał tytuł nauk technicznych za rozprawę pod tytułem „Analiza i synteza środkowo-przepustowego wzmacniacza cyrkulatorowego z diodą tunelową”. W roku 1970/71 odbył roczny staż naukowy w University College London jako stypendysta British Counsil. W roku 1974/75 był zatrudniony w University of Manitoba w Winnipeg (Kanada) na stanowisku pracownika naukowo-badawczego, a w roku 1985/86 w University of Ottawa (Kanada) jako profesor wizytujący.
Markowski Janusz  obrona pracy doktorskiejW swoim dorobku naukowym ma kilkadziesiąt publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz podobną liczbę referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych.
W 1979 wraz Marianem Majewski wydał książkę pod tytułem Wzmacniacze mikrofalowe z diodami lawinowymi i Gunna. Również przetłumaczył kilka książek technicznych.
Za swoją pracę otrzymał kilka nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Warszawskiej.
Od października 2000 roku do śmierci był emerytem zatrudnionym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na ¼ etatu na stanowisku adiunkta.
Był członkiem Unii Wolności.

Syn Adama Markowskiego i Wandy Polkowskiej
Mąż Ewy Smolińskiej
Ojciec Macieja Markowskiego

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 87-5-1).


  • Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

    Dom rodzinny Polkowskich na Mokotowie

    Pradziadkowie Zaruskich i Smolińskich wybierali do mieszkania kamienice w centrum Warszawy. Polkowscy po przybyciu do Warszawy z rewolucyjnego Petersburga również zdecydowali się na mieszkanie w samym centrum miasta, ale z czasem wybrali dom rodzinny na ówczesnych peryferiach stolicy.