Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Grochów


  • Stentzel (Stenzel) – mydlarze w Grochowie

    Stentzel (Stenzel) – mydlarze w Grochowie

    Niemal w każdym opisie Pragi Południe znajduje się informacja przepisana ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, że tamtejszy przemysł rozpoczęli mydlarze w Grochowie Jana Hoch i Stenzel. Nie rozwiązałem jeszcze zagadki, dlaczego w słowniku lokalizuje się je na terenie Grochowie 5 i 6, a z wielu dokumentów wynika, że Jan Hoch w 1870 roku miał swoją…