KIM ONI BYLI

Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Kategoria: Genealogia szlachecka


  • Spis właścicieli ziemskich z 1861 roku i rody ziemiańskie XV i XVI wieku

    Spis właścicieli ziemskich z 1861 roku i rody ziemiańskie XV i XVI wieku

    Parę dni temu znajomy genealog przytoczył u siebie na Facebooku spis właścicieli ziemskich z 1861 – około 4 tysięcy członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim znajdujący się w Roczniku Gospodarstwa Krajowego [R. 19, 1861, T. 43, poszyt 1] (od strony 367). Spis wzbudził on moje żywe zainteresowanie, gdyż oprócz mojego przodka znajdują się tam również […]

  • Moi przodkowie w Szlachta wylegitymowana Sęczys

    Moi przodkowie w Szlachta wylegitymowana Sęczys

    Kończąc wątek o Józefie Polkowskim, muszę wspomnieć o jego synu: Józefie Antonim Ludwiku. Jako jeden z nielicznych w mojej rodzinie przeprowadził, przed Heroldią Królestwa Polskiego, wywód szlachecki złożony w 1856 roku. Wiele wywodów było sfałszowanych, więc należy i ten traktować jedynie jako bajkę z ziarnem prawdy, a w pracy genealoga tylko jako poszlakę do momentu […]