Kim byli moi przodkowie, czyli jak dobrze poznać historię swojej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne

Bolesław Polkowski – harcmistrz, statystyk Gdyni

Strona główna » Blog » Polkowski Bolesław » Bolesław Polkowski – harcmistrz, statystyk Gdyni

Bolesław Polkowski, syn Mieczysława, wnuk mojego 2xPradziadka Bolesława jest stosunkowo dobrze znaną postacią. Powstało wiele jego biogramów, jak na przykład na stronie Gdyńskich Cmentarzy Komunalnych na stronach patronów ulic, bo ulica w Gdańsku została nazwana jego imieniem. Notabene ulica ta odchodzi od ulicy znacznie bardziej znanego generała Mariusza Zaruskiego.

Na szlaku Chudego Wilka

Natknąłem się jednak na książkę Henryka Glassa, harcmistrza Rzeczypospolitej, jednego z współtwórców harcerstwa polskiego pod tytułem Na szlaku Chudego Wilka. Są to jego wspomnienia z okresu lat od ok. 1913 do początków 1920. Autor opisuje początki swojej edukacji szkolnej, harcerstwa w carskiej Rosji oraz przeżycia z czasów rozpadu państwa Romanowów i wojny polsko-bolszewickiej. Jeden z rozdziałów opisuje przeprawę z ogarniętego rewolucją Kijowa do Warszawy, a wśród towarzyszy kilkakrotnie wymieniony jest Bolesław Polkowski. Nie ograniczyłem się do przeczytania tego rozdziału, ale z zapartym tchem przeczytałem całą pozycję. Warto było. Polecam ją nie tylko ze względu że dobrze się ją czyta czy też na opis jak wyglądało życie w zrewolucjonizowanej Rosji (a na pewno zupełnie inaczej niż to przedstawiano mojemu pokoleniu w szkole), ale też ze względu na wymienianie przez autora z imienia i nazwiska wielu osób, które spotkał na swojej drodze.

Lektura książki też mnie nakierowała na pozycję autorstwa Władysława Nekrasza pod tytułem Harcerze w bojach : przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921. Część II dostępna jest w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej, a wydanie książkowe zdarza się trafić w antykwariatach i na Allegro. Tom drugi obejmuje wojnę polsko-bolszewicką, obronę przed napadem Czeskim oraz powstanie na Górnym Śląsku. Znajdują się w nim również skorowidz poległych harcerzy oraz indeks osób obejmujący obie części. Bolesław Polkowski jest wymieniony w obu.

Bolesław Polkowski

W epopei rodzinnej spisanej przez Ciotkę, życie Bolesława Polkowskiego (w rodzinie nazywanego Sławkiem), jest opisane bardzo szczegółowo, ale epizod przedarcia się z Homla do Warszawy został zupełnie pominięty. Wprowadzając osoby nieznające księgi o Polkowskich, warto dodać do biografii Bolesława Polkowskiego, że w Klińcach w 1917 roku zaczęło się organizować polskie harcerstwo. Męską drużynę im. Tadeusza Kościuszki założył ksiądz Ignacy Skorupka, a Bolesław Polkowski został zastępowym. Po kilku miesiącach rodzina przeniosła się do Homla, gdzie Bolesław w 4-o klasowym gimnazjum realnym Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny dalej działał w harcerstwie, a następnie wstąpił do carskiego wojska. Po wybuchu rewolucji wrócił do Homla, a dalsze jego losy opisał Chudy Wilk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *