Gmach Komisji Wojewódzkiej i Trybunału- ul. T. Kościuszki 74 w Suwałkach. Tu najprawdopodobniej urzędował Wincenty Bromirski i Stanisław Barbowski. Pięknie odnowiony budynek w 2013 roku.

Małgorzata z Przeradowskich Bromirska i jej córki

O kobietach znacznie trudniej jest znaleźć więcej informacji genealogicznych niż to, co jest zapisane metrykach. Nie dotyczy to oczywiście takich postaci jak Maria Konopnicka, ale rzadko się zdarza, aby zwykłej kobiecie pisały gazety. Chyba częściej się trafiają dokumenty złożone u notariusza jak w tym przypadku. Najstarsza siostra Zofii Polkowskiej z Bromirskich Dzięki nieocenionej pomocy p. …

Małgorzata z Przeradowskich Bromirska i jej córki Read More »

Pierwszy student Uniwersytetu Warszawskiego

Wincenty Bromierski to mój jedyny przodek prawnik — skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1809. Był on teściem Stanisława Polkowskiego, który ożenił się z Zofią Bromierską. Z rodzicami Zofii — Bromirskimi, bardzo długo nie mogłem sobie dać rady. Co prawda znalazłem informacje o studiach prawniczych Wincentego Bromirskiego (występującego również jako Bromierski) na Uniwersytecie Warszawskim …

Pierwszy student Uniwersytetu Warszawskiego Read More »

Poszukiwania Franciszki Wyrzyk z Lipczyńskich uwieńczone sukcesem

Kilka dni temu wybrałem się, aby zobaczyć czy zachowały się ślady po folwarku Olechów znajdującego się na terenie obecnie Lasu Kabackiego o czym wspominałem opisując rozważania czy moim przodkiem jest Piotr czy Józef. Okazało się, że niestety nic się nie zachowało. Część terenu jest dosłownie zaorana, a we wgłębieniach po budynkach rośnie inna roślinność niż …

Poszukiwania Franciszki Wyrzyk z Lipczyńskich uwieńczone sukcesem Read More »

Okładka tomu 8 Słownika Biograficzny Techników Polskich

Słownik Biograficzny Techników Polskich

Prawie nic bym nie wiedział o swoim pradziadku Antonim Smolińskim, gdyby nie Słownik Biograficzny Techników Polskich. Był naczelnikiem, a następnie dyrektorem różnych działów w Cesarsko-królewskich Kolejach, a następnie kolei w Polsce. Ciągle „żyli na walizkach” przenosząc się najpierw między różnymi miastami Galicji (Lwów, Przemyśl, Stryj), a w okresie międzywojennym po całej Polsce (Katowice, Gdańsk, Toruń), …

Słownik Biograficzny Techników Polskich Read More »

Profesor Adam Smoliński (1910-1996)

Profesor Adam Smoliński – mój kochany Dziadek

Długo nie mogłem się zdecydować jak napisać o moim dziadku Adamie Smolińskim. Kilkukrotnie podchodziłem do pisania i nic z tego nie wynikało. Jego życiorys zawodowy można znaleźć niemal w dowolnej formule – od krótkiej notatki w encyklopedii, przez wpisy do Polskiego Słownika Biograficznego czy Słownika Biograficznego Techników Polskich, biogramy na stronach Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej …

Profesor Adam Smoliński – mój kochany Dziadek Read More »

Okładka książki Gimnazjum i liceum ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym

Babcia uczyła na Sorbonie, a nie w Królówce

Królówka W biogramie Babci zamieszczonej w książce o gimnazjum i liceum im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym podano, że Babcia uczyła w „Królówce”. Zdobyłem więc monografię Bolesława Kuźmina „Pierwsza Żeńska… Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie” mając nadzieję na zdobycie podobnych informacji o Babci co udało się znaleźć w książce o gimnazjum Staszica na temat …

Babcia uczyła na Sorbonie, a nie w Królówce Read More »

Liw miasto i zamek Roman Postek WNT 2008

Zamek Liw i muzeum

Niedawno wspominałem, że Wyrzykowie byli zwolnieni z utrzymywania Zamku Liw. Oczywiście, koniecznie musiałem odwiedzić to miejsce – zobaczyć na co moi prawdopodobni przodkowie nie musieli łożyć. Okazuje się, że książęta mazowieccy całkiem dobrze sobie dawali radę bez pomocy okolicznej szlachty. Dopiero w 1537 roku ziemia liwska jako ostatni skrawek niezależnego księstwa mazowieckiego została włączona do …

Zamek Liw i muzeum Read More »

Tablica wieś Karczewiec

Tajemnica Brygidy Wyrzyk urodzonej we wsi Karczewiec

Jeden z kuzynów po przodkach Wyrzykach zasugerował, że rozwiązaniem bigamii Józefa Wyrzyka może być to, że było ich dwu z różnych rodziców: dwu różnych Adamów Wyrzyków żonatych z różnymi Brygidami. Bo z nazwiskiem Brygidy mieszkającej w Karczewcu z parafii Liwskiej (opis ze Słownika Geograficznego) też jest problem. – jest ich kilka wersji. Przyjrzyjmy się im:– …

Tajemnica Brygidy Wyrzyk urodzonej we wsi Karczewiec Read More »